Actueel
 
Cursus “De Hemelse Vader”
Lees meer...>>
 
Cursus " Bewust Zijn in relatie tot het Goddelijk Veld van creatie"
Lees meer...>>
 
"Ontmoetingen met de Paradijs Aarde"
Lees meer...>>
 
Themamiddag:
"De Opstandingsenergie"
Lees meer...>>
Helemaal gaan voor een doorbraak op een "transformatie dag"!
Lees meer...>>
Beschermingspot...>
Lees meer...>
 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
elkom bij De Gouden Tijd

De Oneindigen, de Schepper Engelen (door sommigen worden dit de Elohim Engelen genoemd) verklaren het effect van de Tuinen op de mens en de wereld...>>

Naast onze Tuinen geeft de Gouden Tijd ook Curssussen, Themadagen en Transmissie Sessies voor opstaan in je oorspronkelijke bewustzijn en scheppinsgpotentieel, eenheid en liefde.

Cursus "Bewust Zijn in relatie tot het Goddelijke Veld van Creatie"

Wij zijn scheppers, niet alleen op een individuele wijze, maar ook scheppers in verbondenheid met elkaar. Door bewust het Goddelijke Veld van Creatie binnen te gaan participeren wij in voortdurende veranderingen die betekenis geven aan het leven. In feite hebben wij een integraal aandeel aan de creatie en vormgeving van de Schepping. Een Schepping die zich voortdurend ontwikkelt dankzij het bewustzijn van het individu, de groep, een planetair ras, een melkwegstelsel etc. De kwaliteit van je bewustzijn (het wakker zijn) bepaalt dus je intentie, je doelstelling, die uiteindelijk dan ook de kwaliteit van je scheppingen bepaalt.

In de nieuwe cursus die we aanbieden reiken we zeer belangrijke sleutels aan die je zullen helpen om deuren te openen teneinde je oorspronkelijke bewustzijn weer terug te vinden en je zult gaan ontdekken wat bewustzijn eigenlijk is, hoe het werkt en hoe je bewustzijn communiceert met je omgeving. Bovenal zul je leren hoe je contact kan maken met het Goddelijke Veld van Creatie en je zult ervaren hoe dit inwerkt op je bewustzijn. Je zult stap voor stap leren hoe je weer bewust en doelmatig kan leren scheppen en hoe je je bewustzijn weer in kunt zetten om scheppend bezig te kunnen zijn in alle aspecten van je dagelijks leven en daardoor zelf weer de leiding kunt nemen over je bestaan. We zullen uitgebreid stilstaan bij het scheppende bewustzijn in relatie tot het Goddelijk Veld van Creatie.

Tijdens deze cursus zullen we dus belangrijke sleutels, nieuwe inzichten en ook bevrijding ontvangen van o.a. de prachtige en uiterst liefdevolle mensen van de Paradijs Aarde. De Paradijs Aarde is al een tijdje bij onze aarde en volgt onze ontwikkeling op de voet. Zij en wij brengen je in contact met het Goddelijk Veld van Creatie en leren je hoe je je bewustzijn kan bevrijden en openen opdat je je scheppingspotentieel veel beter kan gaan benutten.

Ontdek je oorspronkelijke grootsheid weer en durf hier weer in te gaan staan!
Je bent van harte uitgenodigd om je weer bewust te worden hoe schitterend en scheppend jouw Bewustzijn is!

Met o.a.: De Lichtmensen van de Paradijs Aarde
Duur cursus:
De cursus bestaat uit 7 middagen van 13.15 uur tot 16.30 uur.
Deze cursus zal plaats vinden op:
23 en 30 Maart, 13 en 27 april, 4 en 18 mei en 8 juni.
Uitwisseling: € 430,- bij betaling in één keer, of je betaalt € 65,- per keer.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl
Meer informatie >>
------------------------------------------------------------------
"Ontmoetingen met de Paradijs Aarde"

Data: 3 april en 7 mei 2019.
Tijd: van 13.15 uur tot 16.30 uur.
Uitwisseling: € 22,-.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl
Meer informatie >>
-----------------------------------------------------------------------
"Ontmoetingen met de Goddelijke Geest"

Data: 26 maart en 19 april 2019.
Tijd: van 13.15 uur tot 16.30 uur.
Uitwisseling: € 22,-.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl
Meer informatie >>
---------------------------------------------------------------

Themamiddag: “Opstandingsenergie”

Met o.a.: De Heilige Geest, de Christus Energie, de Goddelijke Geest.
Datum: 9 april. Van 13.15 – 16.30 uur.
Uitwisseling: € 65,-.
De Opstandingsenergie is een diepgaande regenererende energie die zó puur en krachtig is dat zij alles in de mens en in de natuur kan vernieuwen. Yeshua toonde zijn vernieuwde lichaam, ook wel het Verheerlijkt Lichaam genoemd, op de berg Tabor aan enkele van zijn discipelen.
Ook in de Natuur zien wij deze kracht aan het werk als het lente wordt.
De mens beschikt, weliswaar nog in een latente vorm, ook over dit Verheerlijkt Lichaam en hij is, net als Yeshua, in staat om dit Lichaam te ontwikkelen indien hij beschikt over het juiste bewustzijn en de juiste kennis.
Op deze middag gaan we contact maken met de sublieme krachten zoals de Heilige Geest en de Christusenergie die een begin zullen maken om het Opstandingslichaam in je tot leven te wekken.
Je zult dan contact kunnen maken met je eigen opstandingslichaam en deze verder kunnen ontwikkelen teneinde de sublieme krachten ervan te integreren in je subtiele lichamen en je fysieke lichaam.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl
-----------------------------------------------------------------------
"Cursus Hoeder van de Aarde"

Data: 22 t/m 26 juli (maandag t/m vrijdag) 2019.
Dinsdag en donderdag van 10.00 - 16.00 uur.
Maandag, Woensdag en Vrijdag van 13.15 - 16.30 uur.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen in deze cursus:

• Leren samenwerken met de Oneindigen, de Engelen van Schepping
• Leren samenwerken met Merlijn
• Je relatie met Moeder Aarde en de Moeder Godin
• Je relatie met je lichaam en je incarnatie
• Je relatie met je eigen hartenergie en de zuiverheid van je intenties, voorwaarden om contact te kunnen maken met Natuurwezens
• Je relatie met het vrouwelijke aspect in je zelf en de liefde van en voor de Moeder Godin
• Van hoofd naar een buikbewustzijn voor een dieper contact met je eigen lichaam, een dieper contact met Moeder Aarde en ook voor meer innerlijke rust, stilte en een groter psychisch evenwicht (hara centrum)
• De resonanties van je basischakra bepalen de kwaliteit van je manifestatiekracht op aarde
• Het Bethlehem Grid, ook wel het Nieuwe Tijdsgrid genoemd en hoe je hier mee kunt werken
• Leren samenwerken met Natuurwezens; b.v. de Elfen, de Trollen, de Eenhoorn, de Kabouters, de Undines/Waternimfen, de Sylfen, de Salamanders, de Boomzielen en Drakenenergieën
• De Deva van de streek
• De ascensiekamers van de Indianen in Moeder Aarde. Indianenmoeders die ons verdriet omhullen m.b.t. onze indianenlevens en ons innerlijk kind. Het brengen van balans tussen, lichaam, ziel en geest.
• De Poort naar je eigen Aarde-Kathedraal
• Poorten naar Agartha en Engelenrijken
• Dolfijnenenergie

Zie voor meer informatie.
Uitwisseling: € 370,- bij betaling in één keer, of je betaalt € 65,- per keer.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl
-----------------------------------------------------------------------
"Persoonlijke themamiddag"
Dit is een middag waarin je veel persoonlijke aandacht en hulp krijgt met betrekking tot een bepaald thema. Meerdere middagen zijn ook mogelijk.
Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit de volgende thema's:
Natuurwezens, de Oneindigen(de Schepper Engelen), Agartha, de Goddelijke Moeder, Draken, de Hemelse Vader (en/of enkele van zijn Geest-aspecten), de Goddelijke Geest, Yeshua en Maria Magdalena, de 4 Elementen, de geheimen van de Moeder Aarde, chakra's, het Hara-centrum (psychische stabiliteit, energie), Merlijn (vrouwelijke en mannelijke magie, het magisch innerlijk kind), de Indianen en het innerlijk kind, de Paradijs-Aarde, je innerlijke Bron, de Heilige Therese van Lisieux, Lemurische eenheid en dolfijnen, de Boom des Levens, de Zon (met o.a. hoe kan de Zon je helpen, het Hoger Zelf, je Solaire Lichaam, Zonne-Engelen), evenwicht en heling van het mannelijk en vrouwelijk in jezelf, losser komen van de matrix, opstaan in je oorspronkelijke zelf, leren gebruik maken van je scheppingspotentieel etc.
Van 13.15 – 16.30 uur. Datum in overleg.
Uitwisseling: € 133,- .
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
-----------------------------------------------------------------------
Wat gebeurt er precies op een cursus en themamiddag?
De cursussen en themamiddagen worden gehouden in onze praktijkruimte in onze Tuin, temidden van de Tuinen en natuurlijk spelen onze Tuinen die dag ook een belangrijke rol.
Op een cursus- en themadag zul je niet alleen waardevolle informatie en inzichten ontvangen over het thema, maar je zult er ook daadwerkelijk mee in verbinding worden gebracht.
D.m.v. spirituele transmissies (energie en informatie overdracht via ons) zullen deelnemers namelijk contact kunnen krijgen met de liefdevolle energieën en krachten van een keur van Hemelse Lichtwezens en Hemelse Krachten, afhankelijk van het thema, b.v. o.a. de Elohim, de Goddelijke Moeder en de Paradijs Aarde, die met ons en met de Tuinen zijn verbonden.
Het doel hiervan is dat je belangrijke ervaringen en doorbraken krijgt met het thema van die dag doordat b.v. Elohim en Hemelse Lichtwezens je geestelijk in belangrijke mate zullen gaan openen en optrekken in een schitterende ambiance van Liefde en Licht en je diep verbinden met het thema van de dag, allemaal ter bevordering en verruiming van je bewustzijn en het openen van je innerlijke bronnen van liefde en licht. Deze dagen en cursussen zijn dus vooral toegespitst op de praktijk waarin je daadwerkelijk kunt ervaren hoe het is en voelt als je diep in contact komt met het levende thema van die dag.

Wat gebeurt er precies bij iedere Tuin?
De Tuinen kunnen worden vergeleken met "Poorten van Liefde en Licht" naar hogere dimensies van bestaan, waar veel meer harmonie en liefde is dan hier op aarde. De Liefdes- en Lichtkrachten die door die Poorten stromen zijn verankerd in de aarde door o.a. de Oneindigen, de Schepper Engelen.
De Tuinen zijn in staat om je te verbinden met je hogere multidimensionale lichamen van je ziel zoals bijvoorbeeld o.a. je Lemurisch Lichaam, je Hoger Zelf en je Goddelijke Geest.
Bij een aantal Tuinen zijn echter ook bepaalde Natuurwezens zoals Elfen, Trollen, Kabouters, Eenhoorns en Undines verbonden alsmede bepaalde Lichtmeesters als Merlijn, Peter Deunov, Mahavatar Babaji, de Heilige Therese van Lisieux, Maria Magdalena en Yeshua.
Ook zijn er bij bepaalde Tuinen Agarthanen (van het Midden Aarde Rijk Agartha zoals Telos, Posid en Shangri-La), Engelen en Aartsengelen verbonden die hun specifieke kwaliteiten en krachten toevoegen aan de Tuin en aan de mens die de Tuin bezoekt.
De Tuinen en hun lichtende en liefdevolle krachten zijn er voor iedereen, ongeacht (geestelijke) achtergrond, ervaring en kennis van de bezoeker.
Alle Tuinen staan onder hoge bescherming en zijn gelaagd, d.w.z. iedereen mag datgene ontvangen wat op dat moment bij hem/haar past en goed is. In de praktijk houdt dit in dat je rustig bij een Tuin kunt gaan zitten met een ontvangende houding en er zal een vredevol bewustwordingsproces en een lichtend bewustzijnsverruimingsproces worden opgestart.
Meestal verblijf je gemiddeld een half uur bij een Tuin, maar dat kan ook veel korter zijn als je voelt dat je toch naar een andere Tuin toe moet, omdat je innerlijke stem je zegt dat die Tuin op dit moment beter voor je is.

 

 


Actueel
Meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Cursus "De Goddelijke Moeder en haar Draken van Schepping"
Lees meer...>>
 
Cursus "Hoeder van de Aarde"
Lees meer...>
Ontmoetingen met de Goddelijke Geest"
Lees meer...>>