Actueel
 
Cursus “De Hemelse Vader”
Lees meer...>>
 
Cursus " Bewust Zijn in relatie tot het Goddelijk Veld van creatie"
Lees meer...>>
 
"Ontmoetingen met de Paradijs Aarde"
Lees meer...>>
 
Themamiddag:
"De Opstandingsenergie"
Lees meer...>>
Helemaal gaan voor een doorbraak op een "transformatie dag"!
Lees meer...>>
Beschermingspot...>
Lees meer...>
 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
elkom bij De Gouden Tijd

De Oneindigen, de Schepper Engelen (door sommigen worden dit de Elohim Engelen genoemd) verklaren het effect van de Tuinen op de mens en de wereld...>>

Onze nieuwsbrief: "De terugkeer van de Namlú'u"
van 30 juni 2019 >>

Naast onze Tuinen geeft de Gouden Tijd ook Curssussen, Themadagen en Transmissie Sessies voor opstaan in je oorspronkelijke bewustzijn en scheppinsgpotentieel, eenheid en liefde.


----------------------------------------------------------------------
Themamiddag: "Je Goddelijk Scheppingspotentieel"

Datum: 15 november 2019
Tijd:
13.15 uur tot 16.30 uur.
Uitwisseling: € 32,50
Locatie: Het Witte Kerkje, Dr, Kimmijserlaan 28, 6741 DR Lunteren.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl
--------------------------------------------------------------------
Cursus: "Jouw magisch Tovenaarsbewustzijn"
Met Merlijn.

Data: 7,8 en 9 november 2019.
Van 13.15 - 16.30 uur.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen in deze cursus:

• Leren samenwerken met Merlijn
• Wat is een magisch bewustzijn?
• Je Magisch Innerlijk Kind en zijn kwaliteiten van schepping
• Het vrouwelijke Tovenaarsbewustzijn en haar kwaliteiten van schepping
• Het mannelijke Tovenaarsbewustzijn en zijn kwaliteiten van schepping
• Je relatie met je eigen hartenergie en de zuiverheid van je intenties, voorwaarden voor zuivere scheppingen
• De drie vormen van Magie
• In je scheppingskracht komen
• Je relatie met het vrouwelijke aspect in je zelf en de liefde van en voor Moeder Aarde en de Moeder Godin
• Van hoofd naar een buikbewustzijn voor een dieper contact met je eigen lichaam, een dieper contact met Moeder Aarde en ook voor meer innerlijke rust, stilte en een groter psychisch evenwicht
• De resonanties van je basischakra bepalen de kwaliteit van je manifestatiekracht op aarde
• Leren samenwerken met Natuurwezens; b.v. de Elfen, de Trollen, de Eenhoorn, de Kabouters, de Undines/Waternimfen, de Sylfen, de Salamanders, de Boomzielen en Drakenenergieën
• Leren samenwerken met de Deva van de streek

Uitwisseling: € 185,-
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl
--------------------------------------------------------------------
Themamiddag:"De Heilige Geest"
Met o.a.
de Heilige Geest, de Goddelijke Moeder.

Gastoptreden van de professionele violiste Martine Nijenhuis.
(zie facebook Martine Nijenhuis)

Datum: 21 november
Van
13.15 - 16.30 uur.
Uitwisseling:
€ 25,-.
Locatie:
Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Meer informatie volgt snel.
--------------------------------------------------------------------
"De invloed van Kosmische Stralingen voor de huidige tijd"
Met o.a. de Paradijs-Aarde, de Oneindigen (de Schepper-Engelen), de Goddelijke Moeder, Moeder Aarde.
Cursusduur:
5 middagen
Data: 16 en 30 november, 7 en 21 december 2019, 11 januari 2020.
Van 13.15 - 16.30 uur.
Uitwisseling: € 65,- per middag.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Meer informatie ...>>
--------------------------------------------------------------------
"De opbouw van het Verheerlijkt Lichaam"
Met o.a. de Paradijs-Aarde, de Christus Energie, Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov van het Omraam Collectief.
Cursusduur:
6 middagen
Data: 29 november, 6 en 20 december 2019, 4, 10 en 17 januari 2020.
Van 13.15 - 16.30 uur.
Uitwisseling: € 65,- per middag.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Meer informatie volgt snel.
---------------------------------------------------------------------
"In het Koninkrijk van de Levende Natuur"
Met o.a. de Oneindigen (de Schepper-Engelen), de Paradijs-Aarde, Natuurwezens, de Engelen van de 4 Elementen, Merlijn, Lady Gaia (het Hoger Zelf van Moeder Aarde, moeder Aarde), de Levende Natuur.
Cursusduur:
5 middagen
Data: 18 januari, 1, 8 en 29 februari, 7 maart 2020.
Van 13.15 - 16.30 uur.
Uitwisseling: € 65,- per middag.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Meer informatie volgt snel.
---------------------------------------------------------------------
"Bevrijding door de Spirituele Alchemie"
Met o.a. Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov van het Omraam Collectief, de Oneindigen (de Schepper-Engelen), de Engelen van de 4 Elementen, de Hemelse Vader en de Goddelijke Moeder, de Christus Energie.
Cursusduur:
5 middagen
Data: 31 januari, 7, 21 en 28 februari, 20 maart 2020.
Van 13.15 - 16.30 uur.
Uitwisseling: € 65,- per middag.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Meer informatie volgt snel.
----------------------------------------------------------------------

"Persoonlijke themamiddag"
Dit is een middag waarin je veel persoonlijke aandacht en hulp krijgt met betrekking tot een bepaald thema. Meerdere middagen zijn ook mogelijk.
Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit de volgende thema's:
Natuurwezens, de Oneindigen (de Schepper-Engelen), Agartha, de Goddelijke Moeder en haar Draken van Schepping, de Hemelse Vader (en/of enkele van zijn Geest-aspecten zoals de Heilige Geest, de Christus Geest), de Goddelijke Geest, Yeshua en Maria Magdalena, de 4 Elementen, opstaan in je Goddelijke Kracht, de heilig vrouwelijke energie als Redster, de geheimen van Moeder Aarde, chakra's, het Hara-centrum (psychische stabiliteit, energie), Merlijn (vrouwelijke en mannelijke magie, het magisch innerlijk kind), de Indianen en het innerlijk kind, de Paradijs-Aarde, je innerlijke Bron, de Heilige Therese van Lisieux, Lemurische eenheid en dolfijnen, de Boom des Levens, de Zon (met o.a. hoe kan de Zon je helpen, het Hoger Zelf, je Solaire Lichaam, Zonne-Engelen), evenwicht en heling van het mannelijk en vrouwelijk in jezelf, losser komen van de matrix, etc.
Van 13.15 – 16.30 uur. Datum in overleg.
Uitwisseling: € 133,- .
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
-----------------------------------------------------------------------
Wat gebeurt er precies op een cursus en themamiddag?
De cursussen en themamiddagen worden gehouden in onze praktijkruimte in onze Tuin, temidden van de Tuinen en natuurlijk spelen onze Tuinen die dag ook een belangrijke rol.
Op een cursus- en themadag zul je niet alleen waardevolle informatie en inzichten ontvangen over het thema, maar je zult er ook daadwerkelijk mee in verbinding worden gebracht.
D.m.v. spirituele transmissies (energie en informatie overdracht via ons) zullen deelnemers namelijk contact kunnen krijgen met de liefdevolle energieën en krachten van een keur van Hemelse Lichtwezens en Hemelse Krachten, afhankelijk van het thema, b.v. o.a. de Elohim, de Goddelijke Moeder en de Paradijs Aarde, die met ons en met de Tuinen zijn verbonden.
Het doel hiervan is dat je belangrijke ervaringen en doorbraken krijgt met het thema van die dag doordat b.v. Elohim en Hemelse Lichtwezens je geestelijk in belangrijke mate zullen gaan openen en optrekken in een schitterende ambiance van Liefde en Licht en je diep verbinden met het thema van de dag, allemaal ter bevordering en verruiming van je bewustzijn en het openen van je innerlijke bronnen van liefde en licht. Deze dagen en cursussen zijn dus vooral toegespitst op de praktijk waarin je daadwerkelijk kunt ervaren hoe het is en voelt als je diep in contact komt met het levende thema van die dag.

Wat gebeurt er precies bij iedere Tuin?
De Tuinen kunnen worden vergeleken met "Poorten van Liefde en Licht" naar hogere dimensies van bestaan, waar veel meer harmonie en liefde is dan hier op aarde. De Liefdes- en Lichtkrachten die door die Poorten stromen zijn verankerd in de aarde door o.a. de Oneindigen, de Schepper Engelen.
De Tuinen zijn in staat om je te verbinden met je hogere multidimensionale lichamen van je ziel zoals bijvoorbeeld o.a. je Lemurisch Lichaam, je Hoger Zelf en je Goddelijke Geest.
Bij een aantal Tuinen zijn echter ook bepaalde Natuurwezens zoals Elfen, Trollen, Kabouters, Eenhoorns en Undines verbonden alsmede bepaalde Lichtmeesters als Merlijn, Peter Deunov, Mahavatar Babaji, de Heilige Therese van Lisieux, Maria Magdalena en Yeshua.
Ook zijn er bij bepaalde Tuinen Agarthanen (van het Midden Aarde Rijk Agartha zoals Telos, Posid en Shangri-La), Engelen en Aartsengelen verbonden die hun specifieke kwaliteiten en krachten toevoegen aan de Tuin en aan de mens die de Tuin bezoekt.
De Tuinen en hun lichtende en liefdevolle krachten zijn er voor iedereen, ongeacht (geestelijke) achtergrond, ervaring en kennis van de bezoeker.
Alle Tuinen staan onder hoge bescherming en zijn gelaagd, d.w.z. iedereen mag datgene ontvangen wat op dat moment bij hem/haar past en goed is. In de praktijk houdt dit in dat je rustig bij een Tuin kunt gaan zitten met een ontvangende houding en er zal een vredevol bewustwordingsproces en een lichtend bewustzijnsverruimingsproces worden opgestart.
Meestal verblijf je gemiddeld een half uur bij een Tuin, maar dat kan ook veel korter zijn als je voelt dat je toch naar een andere Tuin toe moet, omdat je innerlijke stem je zegt dat die Tuin op dit moment beter voor je is.

 

 


Actueel
Meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Cursus "De Goddelijke Moeder en haar Draken van Schepping"
Lees meer...>>
 
Cursus "Hoeder van de Aarde"
Lees meer...>
Ontmoetingen met de Goddelijke Geest"
Lees meer...>>