Actueel
 
Cursus "De allesomhullende liefde van de Goddelijke Moeder en Draken energieën"
Lees meer...>
 
Cursus "De 4 Elementen"
Lees meer...>
Cursus "De Innerlijke Bron"
Lees meer...>
Helemaal gaan voor een doorbraak op een "doorbraakdag"!
Lees meer...>
Beschermingspot...>
Lees meer...>
 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
elkom bij De Gouden Tijd

De Elohim verklaren het effect van de Tuinen op de mens en de wereld...>>

De nieuwsbrief van 1 Augustus 2018: "De Nieuwe Aarde", klik hier >>
De nieuwsbrief van 9 Maart 2018: "De onttovering van de wereld", klik hier >>

Naast onze Tuinen geeft de Gouden Tijd ook Curssussen, Themadagen en Transmissie Sessies voor groei in bewustzijn, eenheid, liefde en licht.


------------------------------------------------------------------------------
"De Goddelijke Geest"
De Geest overstijgt de ziel en de persoonlijkheid en ook het Hoger Zelf.
Door weer in contact te komen met je eigen Goddelijke, eeuwige Geest zul je in harmonie komen met alle delen in jezelf, met wereld in je en buiten je en kom je weer in balans met je Kosmische oorsprong. Dit brengt voldoening, stilte, liefde, waarheid en eenheid. Je komt buiten de dualiteit, buiten tijd en ruimte waardoor je aardse zaken veel makkelijker los kan laten. Ook de ziel, die graag allerlei dingen wil ervaren, wat mooi kan zijn maar ook onrust kan geven, laat je achter je als je de stilte van de Geest binnen gaat.
Persoonlijke processen en zieleprocessen worden minder belangrijk omdat de Geest één is met al wat is en boven ieder proces staat.
Cursus data: 9 november, 16 november, 23 november, 30 november en
7 december. 13.15 – 16.30 uur.
Meer informatie...>>
------------------------------------------------------------------------------
“De 4 Elementen”
De Heiliging van de 4 Elementen (de Goddelijke Bouwstenen) in je Geest, je Ziel (je multidimensionale lichamen) en je fysieke lichaam in relatie tot de Boom des Levens (Sefira Kether), de Heilige Levende Schepselen (de Serafijnen), het Nieuwe Jeruzalem (de Nieuwe Mens) en de Sublieme Geesten van de 4 Elementen.
Contact met deze Hemelse Gebieden en Lichtwezens veroorzaakt een diepe regeneratie, heling en transformatie (van oud en versleten naar nieuw) en zelfs transmutatie (het overgaan in iets subliemers, iets hogers) van de eigen 4 elementen in je fysieke, emotionele en mentale lichaam.
Cursus data: 22 november, 29 november, 6 december en 14 december. 13.15 – 16.30 uur.
Meer informatie...>>
------------------------------------------------------------------------------
Themamiddag: “Yeshua en Maria Magdalena” (Christusviering)
20 december, 13.15 – 16.30 uur.
Op deze "Lichtdag" zullen Yeshua en Maria Magdalena je helpen om je eigen goddelijkheid meer te voelen.
Tevens zullen zij werken aan het tot bloei brengen van het Christuszaad in je Hara-centrum en zij zullen werken aan de relatie van de Heilige Geest met je Zonnevlecht die de weg voorbereidt voor de geboorte van de Christus in je.
Ook zullen zij je meer gaan openen voor de grote Liefdesstroom in jezelf die een zeer belangrijke sleutel is in dit hele proces.
Een andere sleutel is het helen van je mannelijk en vrouwelijk deel in je zielenlichamen waarmee zij je ook zullen gaan helpen.
Meer informatie volgt snel.
20 december. 13.15 – 16.30 uur.
Uitwisseling: € 15,-
------------------------------------------------------------------------------
“De Hemelse Vader”
Sinds een paar maanden is er bij ons een Krachtplek/Tuin voor de Goddelijke Moeder en nu is er ook een Krachtplek/Tuin gecreëerd voor de Hemelse Vader. De twee eerste goddelijk/kosmische manifestaties uit de Kosmische AlBron van al het Leven.
In onze nieuwsbrief van 1 augustus j.l. hebben we uitgebreid stilgestaan bij de Goddelijke Moeder. Dat gaan we natuurlijk binnenkort ook doen voor de Hemelse Vader. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar vebonden.
Meer informatie over deze nieuwe cursus volgt snel op deze website en in onze nieuwsbrief.
Cursus data: 12 januari, 26 januari, 9 februari en 23 februari.
13.15 – 16.30 uur.
------------------------------------------------------------------------------

Wat gebeurt er precies op een cursus en themamiddag?
De cursussen en themamiddagen worden gehouden in onze praktijkruimte in onze Tuin, temidden van de Tuinen en natuurlijk spelen onze Tuinen die dag ook een belangrijke rol.
Op een cursus- en themadag zul je niet alleen waardevolle informatie en inzichten ontvangen over het thema, maar je zult er ook daadwerkelijk mee in verbinding worden gebracht.
D.m.v. spirituele transmissies (energie en informatie overdracht via ons) zullen deelnemers namelijk contact kunnen krijgen met de liefdevolle energieën en krachten van een keur van Hemelse Lichtwezens en Hemelse Krachten, afhankelijk van het thema, b.v. o.a. de Elohim, de Goddelijke Moeder en de Paradijs Aarde, die met ons en met de Tuinen zijn verbonden.
Het doel hiervan is dat je belangrijke ervaringen en doorbraken krijgt met het thema van die dag doordat b.v. Elohim en Hemelse Lichtwezens je geestelijk in belangrijke mate zullen gaan openen en optrekken in een schitterende ambiance van Liefde en Licht en je diep verbinden met het thema van de dag, allemaal ter bevordering en verruiming van je bewustzijn en het openen van je innerlijke bronnen van liefde en licht. Deze dagen en cursussen zijn dus vooral toegespitst op de praktijk waarin je daadwerkelijk kunt ervaren hoe het is en voelt als je diep in contact komt met het levende thema van die dag.

Wat gebeurt er precies bij iedere Tuin?
De Tuinen kunnen worden vergeleken met "Poorten van Liefde en Licht" naar hogere dimensies van bestaan, waar veel meer harmonie en liefde is dan hier op aarde. De Liefdes- en Lichtkrachten die door die Poorten stromen zijn verankerd in de aarde door o.a. de Elohim.
De Tuinen zijn in staat om je te verbinden met je hogere multidimensionale lichamen van je ziel zoals bijvoorbeeld o.a. je Lemurisch Lichaam, je Hoger Zelf en je Goddelijke Geest.
Bij een aantal Tuinen zijn echter ook bepaalde Natuurwezens zoals Elfen, Trollen, Kabouters, Eenhoorns en Undines verbonden alsmede bepaalde Lichtmeesters als Merlijn, Peter Deunov, Mahavatar Babaji, de Heilige Therese van Lisieux, Maria Magdalena en Yeshua.
Ook zijn er bij bepaalde Tuinen Agarthanen (van het Midden Aarde Rijk Agartha zoals Telos, Posid en Shangri-La), Engelen en Aartsengelen verbonden die hun specifieke kwaliteiten en krachten toevoegen aan de Tuin en aan de mens die de Tuin bezoekt.
De Tuinen en hun lichtende en liefdevolle krachten zijn er voor iedereen, ongeacht (geestelijke) achtergrond, ervaring en kennis van de bezoeker.
Alle Tuinen staan onder hoge bescherming en zijn gelaagd, d.w.z. iedereen mag datgene ontvangen wat op dat moment bij hem/haar past en goed is. In de praktijk houdt dit in dat je rustig bij een Tuin kunt gaan zitten met een ontvangende houding en er zal een vredevol bewustwordingsproces en een lichtend bewustzijnsverruimingsproces worden opgestart.
Meestal verblijf je gemiddeld een half uur bij een Tuin, maar dat kan ook veel korter zijn als je voelt dat je toch naar een andere Tuin toe moet, omdat je innerlijke stem je zegt dat die Tuin op dit moment beter voor je is.

MELCHIZEDEK live webcast sessies:

Melchizek heeft ons laten weten dat Hij de live uitzendingen voorlopig even stopzet. De reden waarom Hij dit doet heeft te maken met een nieuw geestelijk traject waarin Hij ons gaat brengen. Deze geestelijke scholing zal nog meer ten goede gaan komen aan Zijn werk welke Hij via ons wil brengen aan mensen.
Zodra de uitzendingen weer worden opgestart laten we dat jullie natuurlijk meteen weten.

Dag Datum Tijdstip  
       

Openingstijden Tuinen
De Tuinen zijn op afspraak te bezoeken.
Mail ons voor een afspraak:
info@degoudentijd.nl

Helemaal gaan voor een doorbraak!
Als je echt wilt gaan voor een doorbraak op het gebied van diepere bewustwording omtrent je situatie en spirituele groei bieden wij nu de gelegenheid voor een "doorbraak-dag". Lees meer >>

De Krachtplaats
Onze Tuinen, een voorbeeld van het begin van de Gouden Tijd, is een zeer bijzondere plek waar o.a. Engelen, Natuurwezens, de Elohim, de Paradijs-Aarde, Agartha, de Moeder Godin en de Goddelijke Geest heel graag willen samenwerken met mensen. Zoals gezegd, manifesteren deze liefdevolle wezens zich niet meer alleen in de Hogere gebieden, maar zijn nu voelbaar aanwezig op onze Krachtplaats met een bepaald doel.
In naam van het Allerhoogste is het hun wens en doel, middels het creëren van tuinen, om inspiratie, liefde en licht te geven. Bovenal willen zij ons bewustzijn van dualiteit en afgescheidenheid naar eenheid brengen. Vanuit dit bewustzijn van eenheid zullen wij ook meer kunnen opgaan in de eenheid van alle sublieme rijken om ons heen.

Wat is De Gouden Tijd?
Waar de eenheid regelmatig aanwezig is in de mens, kan de Gouden Tijd zich manifesteren. Eenheid is een innerlijke staat, de Gouden Tijd is de neerslag van die innerlijke eenheid die zich uiterlijk manifesteert op de aarde in de meest mooie en harmonieuze vormen.
Als de Hemelse liefdes- en lichtkrachten neerdalen in de mens en de eenheids- en liefdeskrachten van de Midden-Aarde Rijken naar boven komen en zich verenigen in de mens, spreekt men van De Gouden Tijd.

Lichaam, ziel en geest
De mens bestaat namelijk uit lichaam, ziel en geest, waarvan de ziel en de geest van ieder mens ieder hun eigen 'lichamen' hebben. Deze lichamen leven in diverse gebieden die de kosmos rijk is, andere dimensies dan de 3e dimensie die wij allemaal zo goed kennen.


Actueel
Meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Cursus "De Heilige Graal"
Lees meer...>
 
Cursus "Bevrijding van de matrix"
Lees meer...>
Cursus "De Goddelijke Geest"
Lees meer...>