Met o.a.: Moeder Aarde, de Goddelijke Moeder, de Oneindigen (de Schepper Engelen), de Natuurwezens, Deva's, Merlijn, de Indianen, Drakenenergieën, Agartha.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen in de cursus:

• Leren samenwerken met de Oneindigen, de Engelen van Schepping
• Leren samenwerken met Merlijn
• Je relatie met Moeder Aarde en de Moeder Godin
• Je relatie met je lichaam en je incarnatie
• Je relatie met je eigen hartenergie en de zuiverheid van je intenties,
voorwaarden om contact te kunnen maken met Natuurwezens
• Je relatie met het vrouwelijke aspect in je zelf
en de liefde van en voor de Moeder Godin
• Van hoofd naar een buikbewustzijn voor een dieper contact met je eigen lichaam, een dieper contact met Moeder Aarde en ook voor meer innerlijke rust, stilte en een groter psychisch evenwicht (hara centrum)
• De resonanties van je basischakra bepalen de kwaliteit van je manifestatiekracht op aarde
• Het Bethlehem Grid, ook wel het Nieuwe Tijdsgrid genoemd en hoe je hier mee kunt werken
• Leren samenwerken met Natuurwezens; b.v. de Elfen, de Trollen, de Eenhoorn,
de Kabouters, de Undines/Waternimfen, de Sylfen, de Salamanders, de Boomzielen en Drakenenergieën
• De Deva van de streek
• De ascensiekamers van de Indianen in Moeder Aarde.
Indianenmoeders die ons verdriet omhullen m.b.t. onze indianenlevens en ons innerlijk kind. Het brengen van balans tussen, lichaam, ziel en geest.
• De Poort naar je eigen Aarde-Kathedraal
• Poorten naar Agartha en Engelenrijken
• Dolfijnenenergie

Liefde bezitten voor de Natuur, voor Natuurwezens, voor Moeder Aarde is tevens liefde bezitten voor de Moeder Godin, de Goddelijke Moeder, het vrouwelijke aspect van de Schepper. Het is ook liefde bezitten voor het heilig vrouwelijke in jezelf, voor je eigen lichaam en daardoor liefde bezitten voor alles wat leeft.
Vanuit deze vrouwelijke, moederlijke liefde treden wij Moeder Aarde, de Natuurwezens en andere Rijken in Moeder Aarde tegemoet en kunnen wij haar echt helpen en genezen.

In deze bijzondere cursus zul je meer gaan ontdekken en leren over o.a. elfen, trollen, eenhoorns, draken en Moeder Aarde en haar rijken. Tevens zullen we in deze cursus ook gaan werken aan het meer heel worden van jezelf. Want hoe meer jezelf geheeld bent, hoe beter je Moeder Aarde kan helpen genezen van een lange tijd van misbruik en een gebrek aan liefde van mensen.
Daarnaast verkennen we de rijken van Moeder Aarde: wie is zij, welke geheimen kent ze en hoe kunnen we dieper met haar in contact komen, zodat ze ons kan vertellen waar ze healing nodig heeft.

We gaan ook leren samenwerken met Natuurwezens en in contact komen met b.v. onze eigen Elfennatuur. De Natuurwezens leren ons op welke wijze wij met hun kunnen samenwerken om Moeder Aarde te helpen.
De Oneindigen, de Engelen van Schepping, zullen ook aangeven hoe heilzaam hun energie is voor de aarde (en jezelf) en we gaan ook leren hoe wij met hen in contact kunnen komen.

Vanuit onze eigen jarenlange ervaring weten we dat het schitterend en subliem is om vanuit liefde en heelheid een liefdevolle bijdrage te leveren aan onze Aarde en waarbij er weer een samenwerking en vreugdevolle uitwisseling zal zijn tussen Moeder aarde, de natuurwezens en de mensen. Herstel het contact met je ware zelf, heel jezelf en de Levende Natuur zal tot je gaan spreken en je willen uitnodigen om haar Rijken te verkennen!

De poorten in onszelf naar onze hogere lichamen, zoals onze levens als bijvoorbeeld Elf en Trol, Indiaan en Lemuriaan en misschien zelfs als Agarthaan, worden in deze cursus meer geopend, zodat we beter contact kunnen maken met onze innerlijke kennis en ervaringen en met de Mysteriën van Moeder Aarde en al haar Rijken.

In deze cursus zullen we ook uitwisselingen krijgen met het Hoger Zelf van Moeder Aarde, Lady Gaya. We zullen een bezoek mogen brengen aan grote, onondekte kristalgrotten en ook aan je eigen Aarde Kathedraal diep in Moeder Aarde.

Een bewustere verbinding met Moeder Aarde en de Natuurwezens geeft je een diepere aarding, maar ook een bewustere verbinding met je eigen lichaam waardoor je je veel prettiger, rustiger en natuurlijker gaat voelen.
Heel veel mensen zijn niet goed geaard, zeker spiritueel ingestelde mensen niet. Ook daar zal veel aandacht aan worden gegeven, waardoor je ziel de kans krijgt om dieper in je lichaam te incarneren. Je zult daardoor rustiger, zelfverzekerder en stabieler worden.

Mensen denken vaak; als ik maar weg kan vluchten naar de Hemelse gebieden, daar is het vredig, veilig en vrolijk. Maar als je juist diep in je incarnatie zit, d.w.z. dat je diep bent afgedaald met je ziel in je lichaam, ben je juist veiliger, stabieler en sterker (voor de lagere astrale werelden bv.), want je bent dan goed beschermd door je fysieke lichaam en daardoor kun je juist ook Lichtkrachten en Liefdesstromingen veel beter dragen en integreren om deze vervolgens te kunnen laten doorstromen in jezelf, in de Aarde en uit jezelf de wereld in.

Deze interactie tussen het contact met Moeder Aarde, haar Rijken en de Natuurwezens enerzijds en het opnemen en integreren van Licht- en Liefdeskrachten anderzijds is heel belangrijk, zelfs fundamenteel om een evenwichtige en vruchtbare spirituele ontwikkeling als Aarde-healer door te kunnen maken. Deze interactie zorgt er namelijk voor dat je Moeder Aarde onmiddelijk helpt genezen omdat je de ontvangen Licht- en Liefdeskrachten door de diepere incarnatie van je ziel de kans hebben om door je heen te stromen in Moeder Aarde. Je bent dan niet alleen met je eigen ascensie proces bezig maar tevens help je meteen Moeder Aarde en al haar Rijken (ook de natuurwezens) in hun ascensie proces.

Dit prachtige proces is een zeer belangrijke voorwaarde om veel beter contact te kunnen maken met je Atmische Lichaam (almacht, goddelijke wil, stilte, evenwicht, manifestatie- en realisatiekracht), die namelijk nauw verbonden is met je fysieke lichaam en met je aardse wil (je kleine macht, om zo te zeggen).
Hier zien we dus dat Moeder Aarde je enorm goed kan helpen om je Atmisch lichaam te laten indalen tot helemaal in je fysieke lichaam zodat je zult kunnen beschikken over veel meer manifestatie- en realisatiekrachten.
De Indianen hebben dit proces als geen ander heel goed begrepen. Zij zijn een voorbeeld van kracht, een hoge spirituele afstemming en een prachtige innerlijke en uiterlijke balans gekoppeld aan een diepe verbondenheid met Moeder Aarde. Daarbij zijn zij tevens in het bezit van een grote kennis van en een intense liefevolle samenwerking met al haar Rijken en ook zij zullen ons gaan helpen.

Wat gebeurt er precies op een cursusdag?
De cursusdagen worden gehouden in onze praktijkruimte in onze Tuin, temidden van de Tuinen en natuurlijk spelen onze Tuinen die dag ook een belangrijke rol.
Op een cursus- en themadag zul je niet alleen waardevolle informatie en inzichten ontvangen over het thema, maar je zult er ook daadwerkelijk mee in verbinding worden gebracht.
D.m.v. spirituele transmissies (energie en informatie overdracht via ons) zullen deelnemers namelijk contact kunnen krijgen met de liefdevolle energieën en krachten van een keur van Hemelse Lichtwezens en Hemelse Krachten, afhankelijk van het thema, b.v. o.a. de Elohim, de Goddelijke Moeder en de Paradijs Aarde, die met ons en met de Tuinen zijn verbonden.
Het doel hiervan is dat je belangrijke ervaringen en doorbraken krijgt met het thema van die dag doordat b.v. de Elohim en Hemelse Lichtwezens je geestelijk in belangrijke mate zullen gaan openen en optrekken in een schitterende ambiance van Liefde en Licht en je diep verbinden met het thema van de dag, allemaal ter bevordering en verruiming van je bewustzijn en het openen van je innerlijke bronnen van liefde en licht. Deze dagen en cursussen zijn dus vooral toegespitst op de praktijk waarin je daadwerkelijk kunt ervaren hoe het is en voelt als je diep in contact komt met het levende thema van die dag.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die:

* van moeder Aarde en al haar Rijken houden en een dieper contact hiermee zoeken
* willen leren hoe zij een hoeder van de aarde kunnen worden
* dieper willen incarneren voor meer balans, kracht, rust, doorstroming en een natuurlijker gevoel willen ervaren in het dagelijks (maatschappelijk) leven
* meer manifestatiekracht in hun leven willen ontwikkelen vanuit hun hogere lichamen
* een innige, liefdevolle en respectvolle band willen opbouwen met Moeder Aarde en haar Rijken waardoor je steeds meer een bijdrage kunt leveren aan haar ascensieproces
* doorstroming van liefdeskrachten vanuit de eigen ziel en Godsvonk naar b.v. natuurwezens, waardoor niet alleen het contact met hen veel beter zal verlopen, maar dit zal ook hun evolutie versnellen
* dankbaar kunnen zijn voor iedere stap die je dieper in de Mysteriën van Moeder Aarde brengt


Data: Nieuwe data volgen.

Uitwisseling:

Locatie: Onze praktijkruimte temidden van onze Tuinen.

Bij aanmelding voor deze cursus ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

 

Terug naar pagina "Cursussen"