Met o.a.: De Lichtmensen van de Paradijs Aarde en de Oneindigen (de Schepper-Engelen).

De oorspronkelijke mens, dit schitterend wezen, communiceert en schept niet alleen in woorden, maar vooral met zijn bewustzijn en zijn hart en ontvangt en verzendt informatie door middel van o.a. trillingen, beelden, liefde, licht, klank en kleur die de vormen aannemen van de heilige geometrie.
En vanuit een diepe hartverbinding met het omringende leven en met het Goddelijke Veld van Creatie schept de oorspronkelijke mens voortdurend vreugdevolle werelden wat zijn bewustzijn en hart een vervullend en gelukzalig gevoel geeft.

Nu is helaas de blauwdruk van de oorspronkelijke mens verstoord door krachten van buitenaf, een negatieve matrix, ook wel gewoon ‘de matrix’ genoemd. Hierdoor werd het prachtige bewustzijn van de oorspronkelijke mens beperkt. Het gevolg hiervan was dat de mens daardoor geen toegang meer had tot zijn volledige bewustzijn (de mens mist bijvoorbeeld 10 DNA strengen, die zijn letterlijk vernietigd, want oorspronkelijk bezat de mens 12 DNA strengen) en zijn ware diepe hartverbinding met andere wezens en zijn oorspronkelijke potentieel.
Om dit oorspronkelijke bewustzijn weer terug te halen en opnieuw te activeren is het belangrijk om deze verstoring in je blauwdruk waar te nemen en er zo beweging in te brengen. Bovendien zal onderzoek nodig zijn naar jezelf, maar ook naar het collectieve menselijke veld, om te ontdekken waarom je denkt zoals je denkt en voelt zoals je voelt. Dan kunnen we onze huidige beperkte bewustzijn beter begrijpen en ervoor kiezen om steeds meer weer gegrondvest te zijn in de eigen Bron.

Je wordt hierdoor weer een Mens die zelf leidt (met een korte ei), i.p.v. dat hij zich laat leiden en waarin de Mens steeds dieper aanwezig durft te leven en te zijn in zijn eigen hart en oorspronkelijke blauwdruk met het bijbehorende grootse bewustzijn. Je wordt daardoor dus steeds autonomer, onafhankelijker, minder beïnvloedbaar en je bewustzijn kan zich weer uitstrekken buiten de bestaande afgerasterde, jou beperkende, invasieve zones.
Hierdoor brengen we met elkaar weer prachtige oorspronkelijke hartgedragen energieën aan in ons zelf. Deze nieuwe hartgedragen energieën, die dan steeds meer zullen vrijkomen, zullen ook een zéér sterk en groot collectief krachtveld gaan vormen die het morfogenetisch veld van de aarde in zéér positieve zin zullen gaan veranderen.

In de nieuwe cursus die we aanbieden reiken we zeer belangrijke sleutels aan die je zullen helpen om deuren te openen teneinde je oorspronkelijke bewustzijn weer terug te vinden en je zult gaan ontdekken wat bewustzijn eigenlijk is, hoe het werkt en hoe je bewustzijn communiceert met je omgeving. Bovenal zul je leren hoe je contact kan maken met het Goddelijke Veld van Creatie en je zult ervaren hoe dit inwerkt op je bewustzijn. Je zult stap voor stap leren hoe je weer bewust en doelmatig kan leren scheppen en hoe je je bewustzijn weer in kunt zetten om scheppend bezig te kunnen zijn in alle aspecten van je dagelijks leven en daardoor zelf weer de leiding kunt nemen over je bestaan. We zullen uitgebreid stilstaan bij het scheppende bewustzijn in relatie tot het Goddelijk Veld van Creatie.

Tijdens deze cursus zullen we dus belangrijke sleutels, nieuwe inzichten en ook bevrijding ontvangen van o.a. de prachtige en uiterst liefdevolle mensen van de Paradijs Aarde. De Paradijs Aarde is al een tijdje bij onze aarde en volgt onze ontwikkeling op de voet. Zij en wij brengen je in contact met het Goddelijk Veld van Creatie en leren je hoe je je bewustzijn kan bevrijden en openen opdat je je scheppingspotentieel veel beter kan gaan benutten.

Ontdek je oorspronkelijke grootsheid weer en durf hier weer in te gaan staan!
Je bent van harte uitgenodigd om je weer bewust te worden hoe schitterend en scheppend jouw Bewustzijn is!

Duur cursus: De cursus bestaat uit 7 middagen van 13.15 uur tot 16.30 uur.
Deze cursus zal plaats vinden op: nieuwe data volgen.

Uitwisseling: € 430,- bij betaling in één keer, of je betaalt € 65,- per keer.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.

Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

 

 

Terug naar pagina "Cursussen"