Met o.a.: De Goddelijke Geest, de Heilige Geest, de Geest van Waarheid, de Geest van Liefde, de Geest van Wijsheid, de Geest van Barmhartigheid, de Christus energie, de Agarthanen van Shangri-La en de Zon.

Een cursus waarbij er gewerkt wordt aan het openen van de Goddelijke Geest in jezelf. De Goddelijke Geest is een deel van de Schepper, de AlBron en wordt ook wel de Godsvonk of de Goddelijke Vlam genoemd. Deze Goddelijke Geest bezit dus alle kwaliteiten van de Schepper en is dus verbonden met Al wat is.
De Geest overstijgt de ziel en de persoonlijkheid en ook het Hoger Zelf.
Door weer in contact te komen met je Goddelijke, eeuwige Geest zul je in harmonie komen met alle delen in jezelf, met wereld in je en buiten je en kom je weer in balans met je Kosmische oorsprong. Dit brengt voldoening, stilte, liefde, waarheid en eenheid. Je komt buiten de dualiteit, buiten tijd en ruimte waardoor je aardse zaken veel makkelijker los kan laten. Ook de ziel, die graag allerlei dingen wil ervaren, wat mooi kan zijn maar ook onrust kan geven, laat je achter je als je de stilte van de Geest binnen gaat.
Je zult de sluiers die je persoonlijkheid en ziel voor je geest hebben opgeworpen steeds meer doorzien en steeds meer het verlangen krijgen om het meest pure en oorspronkelijke in jezelf op te zoeken en je hiermee te verbinden.
Persoonlijke processen en zieleprocessen worden minder belangrijk omdat de Geest één is met al wat is en boven ieder proces staat.
Zeker spirituele mensen die van het ene proces in het andere schieten kunnen nog weleens teveel stress krijgen en in onbalans raken door alle tegenstrijdige ervaringen en ontwikkelingen. Alleen de Goddelijke Geest kan alles samen brengen en in harmonie alles naast elkaar laten bestaan. Een diepe verbinding met de Geest maakt je vrij en helpt je om uit alle complexiteit van de persoonlijkheid en van de ziel te stappen.
Niets is mooier en verheffender dan je te verbinden met de Goddelijke Geest, niets kan je meer liefde, vrijheid, kracht, rust, stilte en volmaaktheid geven.

Wat gebeurt er precies op een cursusdag?
De cursusdagen worden gehouden in onze praktijkruimte in onze Tuin, temidden van de Tuinen en natuurlijk spelen onze Tuinen die dag ook een belangrijke rol.
Op een cursus- en themadag zul je niet alleen waardevolle informatie en inzichten ontvangen over het thema, maar je zult er ook daadwerkelijk mee in verbinding worden gebracht.
D.m.v. spirituele transmissies (energie en informatie overdracht via ons) zullen deelnemers namelijk contact kunnen krijgen met de liefdevolle energieën en krachten van een keur van Hemelse Lichtwezens en Hemelse Krachten, afhankelijk van het thema, b.v. o.a. de Elohim, de Goddelijke Moeder en de Paradijs Aarde, die met ons en met de Tuinen zijn verbonden.
Het doel hiervan is dat je belangrijke ervaringen en doorbraken krijgt met het thema van die dag doordat b.v. de Elohim en Hemelse Lichtwezens je geestelijk in belangrijke mate zullen gaan openen en optrekken in een schitterende ambiance van Liefde en Licht en je diep verbinden met het thema van de dag, allemaal ter bevordering en verruiming van je bewustzijn en het openen van je innerlijke bronnen van liefde en licht. Deze dagen en cursussen zijn dus vooral toegespitst op de praktijk waarin je daadwerkelijk kunt ervaren hoe het is en voelt als je diep in contact komt met het levende thema van die dag.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie onze nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief nr. 28, 12 oktober 2017 ...>>
Nieuwsbrief nr. 29, 1 februari 2018 ...>>

Duur cursus: De cursus bestaat uit 5 middagen van 13.15 uur tot 16.30 uur.

Let op: Mensen die deze cursus al eerder hebben gedaan kunnen deze cursus vaker volgen, omdat de Goddelijke Geest je steeds meer zal gaan voorbereiden tot een grotere, diepere Eénwording met Hem.

Uitwisseling: € 295,- bij betaling in één keer, of je betaalt € 65,- per keer.

Tijdstip: Deze cursus zal plaats vinden op:
Nieuwe data volgen.

Locatie:
Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.

Bij aanmelding voor deze cursus ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Deze cursus is bedoeld voor minimaal 3 tot maximaal 10 personen.

Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

 

 

Terug naar pagina "Cursussen"