Met o.a.: De Goddelijke Moeder, de Shekina, Draken en hun Scheppingsenergieën, de Oneindigen (de Schepper Engelen), Lady Gaia, Moeder Aarde.

Door onze diepe ervaringen met de Goddelijke Moeder wisten vanaf dat moment dat we nooit van ons Goddelijke thuis zijn weggeweest, dat onze zielen weliswaar vele reizen hebben gemaakt door het universum, maar ons wezenlijke zelf, onze godsvonk, is altijd thuis gebleven in de Eeuwige Bron. Dit doorleefde weten en ervaren, samen met de enorme liefde en omhulling van de Godin, zorgde ervoor dat we veel meer in balans kwamen, harmonieuzer werden en ons geliefd voelden door de onuitputtelijke Liefde van de bron van het Goddelijke Vrouwelijke. We voelden en voelen ons completer, beschermd, gevoed, geliefd, begrepen, genezen en getransformeerd.
Het was dan ook een zeer kostbaar geschenk dat zij het Goddelijk Vrouwelijke in onszelf ook meer ging openen en dat proces is nog steeds gaande. Alles in jezelf lijkt als vanzelf samen te smelten tot een wonderlijke en tegelijkertijd vanzelfsprekende harmonie. De Goddelijke Moeder wil niets liever dan ook bij jou de poorten naar het Goddelijk Vrouwelijke in jezelf weer openen. Hierdoor kom je meer in harmonie met jezelf en je ziel zal worden geheeld en in balans worden gebracht.
Als je meer in harmonie komt met jezelf en de diepe vrede van de Goddelijke Moeder ervaart, weet je dat alles Liefde is en dat jezelf ook een bent met die Liefde. Je weet ook dat je een plek in jezelf hebt waar het Licht altijd het krachtigst straalt.
Ontwaken in je Goddelijke Vrouwelijke energie is een van de grootste geschenken die je jezelf kan geven in deze tijd. Het is een transformerende, liefdevolle en krachtige reis die je gaat maken als je het Goddelijk Vrouwelijke in je zelf weer laat ontwaken. Je komt weer in contact met liefde, zachtheid, tederheid, wijsheid, maar ook met je eigen oerbron.

De Goddelijke Moeder heeft bij het ontstaan van de universa drakenkrachten gecreëerd, die Haar hielpen bij het creatieproces. Draken zijn een en al oeressentie (scheppingskrachten) met actieve lichtlichamen. Ze leven in hoge dimensies en kunnen je helpen in verbinding te komen met de Bron. Draken hebben een groot meesterschap over vuur en licht. Het zijn grote lichtwezens die je weg kunnen verlichten, je de weg kunnen wijzen van het grootste licht en de meeste harmonie. Zij kunnen onmiddellijk hun licht en innerlijke krachten sturen naar een bepaald doel.
Drakenenergie is enorm krachtig en kan, zoals gezegd, energie richten en sturen. Drakenenergie kan ook door mensen heen stromen die voldoende in harmonie zijn gekomen met de harmonie van het universum.
Het ontwaken van het Goddelijk Vrouwelijke draagt hier enorm toe bij. Met deze prachtige, inspirerende en machtige drakenenergie komt ook de verantwoordelijkheid om energie alleen te richten op energievelden die willen resoneren met de Godin.
Draken hebben meesterschap over golflengtes, ze kunnen daarom dus iedere dimensie en realiteit belichamen waar ze zich in willen manifesteren. Draken zijn de hoeders van innerlijke schatten en de schatten van het universum. Draken zijn echte lichtmeesters en kunnen hun licht en creatie- energie sturen naar de verste uiteinden van Alles Dat Is. Draken zijn een van de meest liefdevolle, zachtaardige en krachtige wezens in het multiversum.

In deze tijd mag de vrouwelijke goddelijke energie weer meer geopend worden en komen onze eigen draken(creatie-)krachten ook weer naar voren. Dit is het weer samenkomen van de elementen vuur en water, die voor biljoenen jaren gescheiden zijn geweest van elkaar op deze aarde. Uiteindelijk zijn vuur en water een en hetzelfde en dat zal je weer ervaren als je innerlijk weer meer heel wordt door in contact te komen met deze godinnenenergie en drakenenergie.
Kom surfen op de enorme grote golf van transformatie die momenteel plaatsvindt op deze planeet: het ontwaken van het Goddelijk Vrouwelijke in jezelf, waarbij je ook weer in contact kan komen met de drakenenergie in jezelf, je oneindige scheppingspotentieel en de harmonie en de liefde.
Volg het pad dat verlicht wordt door het meest schitterende licht en het zal je leiden naar een plek van vrede.

Onderwerpen die in deze schitterende cursus o.a. behandelt worden zijn:

Wie/wat is de Goddelijke Moeder en ervaringen krijgen met de Goddelijke Moeder?
De Goddelijke Moeder is de energie die alles omhuld en draagt. Zij oordeelt niet en heeft alles lief.
De Goddelijke Moeder is in alles en draagt alles.
De Goddelijke Moeder is al duizenden jaren niet meer goed voelbaar op aarde. Zij zit ook in jou, haar energie zit in jou, je bent uit haar voortgekomen. Zij leeft en werkt in veel dimensies en daardoor kent zij veel energielagen en uitdrukkingen. Zij draagt al jouw multidimensionale lichamen.
Omdat Zij in alles van je aanwezig is geeft zij een enorme expansie van je bewustzijn in al je lichamen.

De Goddelijke Moeder en haar Draken
Draken zijn energieën die uit de Moeder zijn voortgekomen die verschillende kwaliteiten hebben.
Die zijn met elkaar bezig, samen met de Moeder, om werelden te vormen. Ze zijn interdimensionaal, ze zijn heel sterk en hebben zelf ook weer emanaties.
Iedere draak kan andere kwaliteiten hebben: trauma genezen, meer in je eigen kracht of in je scheppingspotentieel komen, meer hartenergie, liefde, zuiverheid, verbinden met andere sterrenstelsels, etc.
Hoe kom je met Draken in contact?
Wat zijn de voorwaarden tot samenwerken met draken?
in contact komen met je eigen persoonlijke draak.

Leren scheppen met de Goddelijke Moeder en haar Draken
Aan het begin van het boek Genesis geeft Mozes een beschrijving van de schepping.
Hij zegt: ‘En de Geest van God zweefde over de wateren’. Waarom wateren? Omdat het water voor de oorspronkelijke kosmische materie staat dat doordrongen werd en vruchtbaar gemaakt werd door het kosmische oer-vuur: de Goddelijke Moeder. Draken scheppen met dit oer-vuur.

De gevolgen van een wereld waarin de Goddelijke Moeder niet meer goed voelbaar is.
De stress en de vaak harde eisen van de maatschappij, te weinig tijd hebben, er wordt te veel (onnatuurlijkheid) van je geëist, (te weinig) geld moeten verdienen ten koste van andere belangrijke dingen. Eigenlijk zijn dit allemaal ontwrichte mannelijke energieën, de Goddelijke Moeder zou nooit op deze wijze een maatschappij inrichten. Alles moet vooral ‘praktisch’ zijn.
Iedereen heeft hier heel veel last van en dit zit ook in je systeem. Het neigt naar slavernij, overheersing, dominantie, macht, manipulatie. Het is allemaal extreem uit balans. Heel vaak is het zo van ‘zoek het zelf maar uit’, ‘redt jezelf maar’ en je krijgt vaak te horen van je het niet goed doet… Daarbij wordt het mystieke, spirituele door de massa als vreemd en beangstigend gezien. Je krijgt een stempel opgedrukt, je wordt genegeerd en als buitensporig gezien. Praktisch betekent dit dat ieder deel in jou is bepaald door deze maatschappij, door de ouders. Zelfs binnen een man-vrouw relatie mag je bijna niet vrouw zijn (d.w.z. diep invoelend, mystiek), je moet meer een maatschappelijke factor zijn en je gedragen zoals het ‘hoort’.
Er zit veel verdriet in mensen over hoe alles is en dat dit ook alsmaar zo blijft.
De Goddelijke Moeder gaat heling geven op al deze aspecten. De moeder wil deze stukken in balans gaan brengen.

De relatie van de Goddelijke Moeder met de Hemelse Vader
Als je je heel sterk verbindt met de Goddelijke Moeder dan trek je automatisch de Goddelijke Vader aan, omdat die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, dus reageren ze op elkaar. Het is dus nodig om met beiden een goed contact te hebben en beiden goed in jezelf verankerd te hebben wil je zelf evenwichtig zijn, maar ook goed kunnen werken met Draken. Want Draken zijn scheppend en schepping betekent per definitie dat er twee of meer krachten of polen zijn.

Ervaren van en leren werken met de Shekina
Je bent zélf de Goddelijke Moeder. Ze is niet persé alleen een kracht buiten je.
We gaan diepr in op een aspect van de Moeder, de Shekina (de Goddelijke Moeder Aarde).
Je eigen goddelijke moeder energie voeden en sterker maken via de Shekina en de Goddelijke Moeder in de Schepping. Vanuit dat contact kun je dan veel beter de draken uitnodigen voor scheppingswerk.

Duur cursus: De cursus bestaat uit 6 middagen van 13.15 uur tot 16.30 uur.
Deze cursus is ook heel geschikt voor mensen die al eerder deze cursus hebben gegaan. Er zal dan namelijk nog meer verdieping komen en ook een nog dieper contact met de Goddelijke Moeder en de Draken.

Data cursus: Nieuwe data volgen.

Uitwisseling: € 375,- bij betaling in één keer, of je betaalt € 65,- per keer.

Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.

Bij aanmelding voor deze cursus ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Deze cursus is bedoeld voor minimaal 3 tot maximaal 10 personen.

Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

 

 

Terug naar pagina "Cursussen"