Met o.a. de Oneindigen (de Schepper-Engelen), de Paradijs-Aarde, Natuurwezens, de Engelen van de 4 Elementen, Merlijn, Lady Gaia (het Hoger Zelf van Moeder Aarde, moeder Aarde), de Levende Natuur.

Veel mensen hebben het contact met de natuur verloren. Zij voelen niet meer de welwillendheid en de liefde van de natuur, de zon, de sterren, de sublieme stromingen uit de kosmos. Zelfs als zij zich in de natuur in bepaalde mate veilig voelen, zijn ze toch nog bezorgd en onrustig. Zij kunnen geen wezenlijk contact meer maken met de diverse, schitterende dimensies van de natuur teneinde haar te begrijpen, in haar op te gaan en zodoende prachtige uitwisselingen te hebben zodat zij zich veilig, begrepen en geaccepteerd voelen.
Heel de natuur spreekt, want al wat er in het universum bestaat, beschikt over een bijzondere manier om zich uit te drukken. Wij moeten weer leren hoe wij deze manifestaties, en de vele talen waarin zij zich uitdrukt, kunnen begrijpen. De Koninkrijken van de levende Natuur zijn intelligent, levend, magisch: dat is niet alleen aan mensen voorbehouden. Naarmate wij onze mening over de natuur veranderen, wijzigen we onze lotsbestemming.
Als men aandachtig en met liefde en respect met de natuur omgaat verdiep je in jezelf de Geest van Opbouw. Als je echt hiervan bewust wordt en met een diepe liefde van de Natuur houdt zal zij in je spreken, omdat je zelf nu eenmaal deel uitmaakt van de natuur. Dan zal de natuur je beschermen omdat zij je als haar kind herkent. Zij zal je innig liefhebben, je vreugde geven, je in haar armen nemen.
Tegenwoordig hecht men heel veel belang aan lezen en schrijven en dat is prima. Maar in hoeverre kunnen wij de natuur lezen (begrijpen) en in hoeverre kunnen wij schrijven (scheppen) in de natuur, d.w.z. sublieme indrukken en scheppingen in de natuur afdrukken? Want de natuur is zeer gevoelig voor alles wat er in haar wordt afgedrukt. Het kunnen registreren van beeld en informatie is niet zozeer een uitvinding van mensen. Dit fenomeen is eigen aan de natuur; zij is heel gevoelig, zij registreert alles wat er in haar wordt afgedrukt en van daaruit reageert zij.
Als wij de natuur in al haar dimensies zouden kunnen lezen, zouden wij al onze problemen kunnen oplossen. Als wij diep zouden kunnen doordringen in de natuur zouden wij al haar zegeningen kunnen ontvangen en worden genezen en verlicht.
En in hoeverre kunnen wij schrijven in de Natuur? Dat wil zeggen in hoeverre hanteren wij de goddelijke magie in de natuur d.m.v. onze bewuste gesproken woorden, onze bewuste liefdevolle emanaties, onze liefdevolle blik, onze bewuste uitwisselingen met al die intelligente wezens in het Koninkrijk van de Levende Natuur. De Natuur is er namelijk niet alleen om in te spelen en om vertier en ontspanning te zoeken. Welke emanaties druk je af in de levende natuur? Welke sporen laat je achter in de natuur? Wat is de kwaliteit van je uitwisselingen met al die intelligente wezens in de Natuurrijken?
In deze cursus zullen we diep ingaan op al deze aspecten en hulp krijgen via transmissies van o.a. de Oneindigen (de Schepper-Engelen), de Vier Elementen, Natuurwezens, Merlijn, de Paradijs-Aarde, Moeder Aarde en de Levende en Intelligente Natuur. Al deze liefdevolle wezens hebben tegenover de Schepper gezworen al diegenen te helpen die eraan werken om schepselen van vrede, harmonie en schoonheid te worden. Ooit zullen miljarden geesten in beweging komen om op de mens in te werken en het Universum zal je als een grondlegger van het nieuwe leven erkennen, als een zoon, dochter van de Eeuwige.

Cursusduur: 5 middagen
Data: 18 januari, 8 en 29 februari, 7 en 21 maart 2020.
Van 13.15 - 16.30 uur.
Uitwisseling: € 65,- per middag.

Locatie: Onze praktijkruimte temidden van onze Tuinen.

Bij aanmelding voor deze cursus ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

Terug naar pagina "Cursussen"