De Goddelijke Geest van de mens is een aspect van de Schepper, de AlBron en wordt ook wel de Godsvonk of de Goddelijke Vlam genoemd. Deze Goddelijke Geest bezit dus alle kwaliteiten van de Schepper en is dus verbonden met Al wat is. De Geest overstijgt de ziel en de persoonlijkheid en ook het Hoger Zelf.
Door weer in contact te komen met je Goddelijke, eeuwige Geest zul je in harmonie komen met alle delen in jezelf, met wereld in je en buiten je en kom je weer in balans met je Kosmische oorsprong.
Dit brengt voldoening, stilte, liefde, waarheid en eenheid. Je komt buiten de dualiteit, buiten tijd en ruimte waardoor je aardse zaken veel makkelijker los kan laten. Ook de ziel, die graag allerlei dingen wil ervaren, wat mooi kan zijn maar ook onrust kan geven, laat je achter je als je de stilte van de Geest binnen gaat.
Je zult de sluiers die je persoonlijkheid en ziel voor je geest hebben opgeworpen steeds meer doorzien en steeds meer het verlangen krijgen om het meest pure en oorspronkelijke in jezelf op te zoeken en je hiermee te verbinden.
Persoonlijke processen en zielenprocessen worden minder belangrijk omdat de Geest één is met al wat is en boven ieder proces staat.
Zeker spirituele mensen die van het ene proces in het andere schieten kunnen nog weleens teveel stress krijgen en in onbalans raken door alle tegenstrijdige ervaringen en ontwikkelingen.
Alleen de Goddelijke Geest kan alles samen brengen en in harmonie alles naast elkaar laten bestaan. Een diepe verbinding met de Geest maakt je vrij en helpt je om uit alle complexiteit van de persoonlijkheid en van de ziel te stappen.
Niets is mooier en verheffender dan je te verbinden met de Goddelijke Geest, niets kan je meer liefde, vrijheid, kracht, rust, stilte en volmaaktheid geven.

We gaan vanaf Maart op frequente basis middagen organiseren die helemaal in het teken zullen staan van de Goddelijke Geest met een aangepast tarief, zodat het voor veel mensen toegankelijk is om te komen.
Gezien de snelle veranderende (hectische) ontwikkelingen in de mens, in de maatschappij en in de wereld wordt het steeds belangrijker om een groot innerlijk rustpunt in jezelf te vinden en ook harmonie te vinden met je innerlijke wereld en de buitenwereld.
De Geest brengt je in een heerlijke stilte die je buiten alle hectiek plaatst waardoor je alles veel beter aan kunt in het dagelijks leven. Je leert de stilte van de Geest in jezelf mee te nemen in al je activiteiten van de dag. Daardoor blijf je rustig, stabiel en kun je alles veel beter overzien en ook makkelijker afstand nemen van dingen die ongewenst op je afstormen en je uit evenwicht willen brengen.
In plaats van je een speelbal te voelen in deze wereld word je meer een toeschouwer met een diep begrip en een grote compassie.
De bewuste aanwezigheid van het sublieme leven van de Geest in het bewustzijn van de mens zal niet langer alleen gezien worden als een spirituele luxe, maar als een noodzakelijkheid om goed te kunnen blijven functioneren en liefhebben in deze wereld.

Het programma van deze middagen ziet er globaal als volgt uit:
13.15 : Ontvangst
13.30 : Geïnspireerde voordracht door Uriël over een gerelateerd thema
14.00 : Korte pauze
14.05 : Transmissie
D.m.v. een spirituele transmissie (energie en informatie overdracht via ons) zullen deelnemers namelijk contact kunnen krijgen met de liefdevolle energieën en krachten van de Goddelijke Geest.
Het doel hiervan is dat je belangrijke ervaringen en doorbraken krijgt met het thema van die dag doordat de Goddelijke Geest en onze helpers je geestelijk in belangrijke mate zullen gaan openen en optrekken in een schitterende ambiance van Liefde en Licht en je diep verbinden met Hem.
Tijdens de transmissie zal Monique vertellen wat er allemaal mag gebeuren en wat de mensen van de Paradijs Aarde ons willen meedelen.
15.00 : Pauze en bezoek aan de Tuin van de Goddelijke Geest
15.30 : Afsluiting

Data: 21 mei en 18 juni 2019.
Uitwisseling: € 22,-.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.

Bij aanmelding voor deze cursus ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

 

 

Terug naar pagina "Cursussen"