Met o.a.: De Paradijselijke Aarde (de Aarde in haar hoogste dimensie, paradijselijke energieën van deze Aarde, Lichtzielen (mensen) van deze Paradijselijke Aarde.

De Lichtmensen van de Paradijs Aarde nodigen hierbij iedereen van harte uit die met hun kennis wil maken en met de Paradijselijke Aarde waarop zij leven.

De oorspronkelijke paradijselijke aarde bestaat echt. Deze wereld wordt o.a. genoemd door Mozes in het Bijbelboek Genesis waarin de Mozes, de grote Ingewijde, o.a. het verhaal van de val van de mens heeft beschreven.
De oorspronkelijke paradijselijke aarde is het ware het thuis van de mensheid. De aarde heeft namelijk ook multidimensionale lichamen net zoals de mens die heeft. Mozes spreekt in Genesis dan ook over een "aards paradijs". Dit paradijs is het hoogste, 7e multidimensionale lichaam van Moeder Aarde. Wij dragen allemaal, diep verborgen in ons zelf, herinneringen in ons aan dit paradijs.

Inmiddels is er een intensief contact opgebouwd tussen ons en de prachtige en zeer ontwikkelde lichtmensen van de Paradijs Aarde. Ook hebben wij samen met de liefdevolle en wijze lichtmensen van deze sublieme Paradijselijke Aarde een Tuin gecreëerd genaamd “de Paradijs Tuin”. In deze Tuin kun je dus de schitterende energieën van hun wereld ervaren en in je opnemen waardoor bevrijding (in je bewustzijn en ziel) ontstaat. Want boven alles kunnen de Paradijselijke Energieën je bevrijden van ballast, astrale ketenen en onware en misleidende denkbeelden.

Eén van de boodschappen van de Paradijs Aarde aan ons is, dat er o.a. door toedoen van het alledaagse leven van de maatschappij en het overwegend dualistische en materialistische bewustzijn van de mens zelf een onnatuurlijk leven is gecreëerd en daarmee dus ook een onnatuurlijke wereld. Want, zo zeggen zij, op alles zit een (zware) lading van onnatuurlijkheid en onvrijheid. Er zit lading op de mens zelf in de vorm van bijvoorbeeld (onbewuste) schuld, angsten, zich onbegrepen voelen, verdriet, wantrouwen of lading op het lichaam (ben ik wel mooi, ben ik niet te dik of juist te mager?), op geld (tekorten of juist angst om het te verliezen), op het voedsel (is het wel gezond?), op gezondheid (angst om die te verliezen) en ziekten (angst om die te krijgen), op de dood, lading op je relatie met de Schepper, op familie, op anders denkende, op relaties, op huidskleur, op religie (angsten en regels), op scholing (geen evenwicht tussen de 2 hersenhelften), op de zeer onduidelijke toekomst, op veiligheid, op het milieu, op de aarde, op de mensheid.
Aan de ene kant is deze lading natuurlijk begrijpelijk, omdat de samenleving al duizenden jaren in zeer belangrijke mate in dualiteit en angst functioneert. Aan de andere kant creëert die lading alleen maar meer onnatuurlijkheid en onvrijheid waar vervolgens weer nog meer lading uit voorkomt. Het lijkt een vicieuze cirkel.

Om hiervan helemaal los te komen heeft de mens een totaal nieuw bewustzijn nodig. Eigenlijk is dit nieuwe bewustzijn zijn natuurlijke bewustzijn, zoals hij dat vroeger heeft gekend, bijvoorbeeld op de thuisplaneet van de mensheid, de Paradijs Aarde, voordat hij afdaalde naar deze planeet. Bijna alle mensen die op de een of andere manier een (spiritueel) bevrijdend leven proberen te leiden zijn echter nog steeds niet los van alle negativiteit en dualiteit, aldus de Paradijs Aarde. Ondanks dat zij een groeiend spiritueel bewustzijn hebben, volstaat dit niet voor een volledige bevrijding en een natuurlijk en vrij leven.

Om zijn natuurlijk bewustzijn te herkrijgen is een omvattender en een diepgaander inzicht nodig. Er zijn zoveel onnatuurlijke lagen opgebouwd in ons systeem, waardoor we vaak moeite hebben om in het nu te blijven. Ook het contact kunnen maken met ons oorspronkelijke grootse bewustzijn wordt daardoor tegen gehouden.

We gaan daarom op frequente basis middagen organiseren met een aangepast tarief, zodat het voor veel mensen toegankelijk is om te komen. Iedere middag zal een bepaald thema hebben, mede afgestemd op de deelnemers, waarin we inzichten zullen geven over al die onnatuurlijke lagen en hoe we daar mee om kunnen gaan en ons ervan kunnen bevrijden. Oude ongewenste programmeringen worden dan losgekoppeld en de energieën van de oorspronkelijke mens kun je je dan weer herinneren en opnieuw toelaten in je bewustzijn. Op deze manier kan je weer steeds meer gaan staan in je Oorspronkelijke Grootse Bewustzijn.

Bijvoorbeeld het inzicht dat de Paradijs Aarde het werkelijke natuurlijke leven laat zien zoals het is bedoeld en zoals het ook zou moeten zijn op onze aarde. Op de Paradijs Aarde wordt de mens heel erg oud (duizenden jaren). Incarnatiecyclussen bestaan daar niet. Dualiteit op de wijze die disharmonie veroorzaakt en die tegen de kosmische wetten van de liefde en het licht ingaan bestaat daar niet. Mensen kunnen elkaar op de Paradijs Aarde volledig vertrouwen, hebben elkaar lief, zijn androgyn en hebben een voortdurende uitwisseling met de Schepper. De Kosmos staat voor hun open. Uitwisselingen met andere beschavingen van Licht in de Kosmos zijn normaal. Zij zouden ook heel graag met ons uitwisselingen willen hebben en ons geestelijk willen optrekken in hun Paradijselijke wereld zodat wij o.a. gaan ervaren wat echte natuurlijkheid, liefde en vrijheid is.

Het programma van deze middagen ziet er globaal als volgt uit:
13.15 : Ontvangst
13.30 : Geïnspireerde voordracht door Uriël over een relevant thema
14.00 : Korte pauze
14.05 : Transmissie
D.m.v. een spirituele transmissie (energie en informatie overdracht via ons) zullen deelnemers namelijk contact kunnen krijgen met de liefdevolle energieën en krachten van de Lichtmensen van de Paradijs Aarde die met ons en met de Tuinen zijn verbonden.
Het doel hiervan is dat je belangrijke ervaringen en doorbraken krijgt met het thema van die dag doordat de Lichtmensen van de Paradijs Aarde je geestelijk in belangrijke mate zullen gaan openen en optrekken in een schitterende ambiance van Liefde en Licht en je diep verbinden met het thema van de dag, allemaal ter bevordering en verruiming van je bewustzijn, je bevrijding en het openen van je innerlijke bronnen van liefde en licht. Tijdens de transmissie zal Monique vertellen wat er allemaal mag gebeuren en wat de mensen van de Paradijs Aarde ons willen meedelen.
15.00 : Pauze en bezoek aan de Paradijs Tuin
15.30 : Afsluiting

Data: 7 mei, 4 juni en 16 juli 2019.
Uitwisseling: € 22,-.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.

Bij aanmelding voor deze cursus ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

Voor meer over dit onderwerp lees onze nieuwsbrieven:
Terugkeer naar het Aards Paradijs...>>
De Paradijs Energieën...>>

Deze cursus is bedoeld voor mensen die:

* bevrijding, vreugde en liefde zoeken en los willen komen van wat hun belet om weer terug te kunnen keren naar hun oorspronkelijke staat
* een verlangen hebben zich te openen in vertrouwen en overgave voor deze schitterende Paradijs Energieën en deze willen manifesteren in je leven
* zichzelf willen en kunnen geven omdat men de Liefde en de Waarheid lief heeft
* willen werken aan zelfrealisatie, heling en transformatie
* vanuit het Hartbewustzijn zijn/haar bijdrage wil geven aan persoonlijke en collectieve bewustzijnsontwikkeling voor een Nieuwe Wereld
* dankbaar kunnen zijn voor iedere stap die hun dichter bij de Goddelijke Liefde brengt

 

 

Terug naar pagina "Cursussen"