Eén van de meest onbegrepen en moeilijkste dingen in spiritualiteit is het inzien van de noodzaak van én tevens de kunst begrijpen en leren toepassen van het sterven aan het oude, het ongewenste, het lagere in jezelf om vervolgens te kunnen verrijzen, te kunnen opstaan in het lang verwachte en gezochte nieuwe en zich bevrijd voelen in een nieuw bewustzijn, in een zuiverder, gezonder en stralender leven.
Helaas wijken veel mensen voor dit proces vaak terug en verwachten zij teveel hulp en oplossingen van mensen, van het goddelijke buiten zich zelf. Niet dat deze hulp van buitenaf niet mogelijk is, en soms zelfs ook gewenst en noodzakelijk is, want de mens hoeft niet, en zeker niet op een planeet zoals die van ons, alles alleen te doen. Maar uiteindelijk, als het puntje bij het paaltje komt, zal hij zelf ook veel tot stand moeten brengen. En heel vaak lukt dit dan niet goed of niet voldoende. En wordt e.e.a. vaak een slepende en moeizame kwestie. Dat hoeft het niet te zijn, als men begrijpt hoe men te werk moet gaan.

Sterven aan het oude en ongewenste in jezelf is, zoals toch menigeen denkt, niet een deprimerende en angstige toestand, een proces van ongewenst confrontaties, lijden en uitzichtloosheid. Het is juist een proces van grote vreugde. Sterven in het spirituele leven betekent niet dat er niets van je overblijft, dat je alleen maar meer geconfronteerd wordt met datgene waar je juist niet naar wil kijken. Dat je alleen maar meer wegzakt in verdriet, pijn, uitzichtloosheid, onmacht en frustratie en van de weeromstuit je maar weer richt op de afleidingen in de buitenwereld en belanrijke dingen laat liggen. Het is, zoals gezegd, een proces van grote vreugde en verwachting. Hoe kan dat, zul je je afvragen?
In de kiem van het sterven ligt namelijk het zaad van de verrijzenis. Het sterven aan het oude in je brengt het zaad van het licht en de liefde van je kosmische Ziel tevoorschijn. Dit is het geheim. Een verborgen geheim zo lijkt het. Misschien omdat je het niet goed kon zien, omdat je het niet wist, omdat je teveel gefixeerd was en je blind staarde op de pijn, op dat wat je blokkeerde, bewust dan wel onbewust. Vaak onbewust... Ja, de mens is zich vaak onbewust van de situatie en de werkelijke oorzaken van de tegenstrijdige, oude en pijnlijke krachten en emoties in hemzelf. Laat staan dat hij begrijpt en ziet dat daarachter, achter die onbegrepen duisternis in hemzelf, de zaden liggen van verrijzenis. En toch is dit zo.

In deze cursus gaan we dit allemaal meer blootleggen zodat je meer inzicht krijgt, meer begrip van het dualistische krachtenspel in jezelf. We zullen zorgvuldig gaan uitleggen hoe je te werk kunt gaan om te kunnen sterven aan het oude en ongewenste in jezelf en, héél belangrijk, hoe je onmiddelijk de vreugde kunt ontdekken en ervaren als je deze processen bewuster ondergaat en gaat opstaan, gaat verrijzen, getransformeerd uit de as van datgene wat is verbrand omdat het niet langer meer meer bruikbaar en gewenst is. Wat een vreugde!

Met o.a. de Christus Energie, De Oneindigen (de Schepper-Engelen), de Paradijs-Aarde,
Meester Peter Deunov en het Hoger Zelf van Moeder Aarde.

Data: 2, 3 en 4 april 2020.
Van 13.15 - 16.30 uur.
Uitwisseling: € 65,- per middag.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.

Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

Bij aanmelding voor deze cursus ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

 

Terug naar pagina "Cursussen"