Met o.a. de Paradijs-Aarde, de Christus Energie, Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov van het Omraam Collectief.

“En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen, en zijn klederen werden schitterend wit, zoals geen voller op aarde ze kan maken.”
Marcus 9:2-4

“Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam ogebouwd.”
Korintiërs 16:42-44

In de Bijbel en in de gewijde boeken van alle religies vindt men getuigenissen in verband met bovenstaande manifestaties. Maar omdat men niet weet hoe ze te interpreteren, worden al deze verhalen toegeschreven aan de verbeelding of aan de poëzie.
De mens is een kosmisch wezen met multidimensionale ‘lichamen’. Boven het fysieke lichaam, het het astrale lichaam (zijn lagere emoties) en het mentale lichaam (zijn lagere gedachten) liggen veel meer ‘lichamen’. Dit worden wel de ‘lichamen’ van zijn Hogere Natuur genoemd, die, zoals Petrus terecht zegt, overgankelijk zijn, in tegenstelling tot zijn lagere ‘lichamen’ die vergankelijk zijn.
Deze hogere, sublieme ‘lichamen’ bevinden zich in hogere dimensies van eenheid en liefde waar geen dualiteit bestaat. Tezamen worden deze sublieme ‘lichamen’ van de mens ook wel het Hoger Zelf genoemd.
De ware voorbeschikking van de mens bestaat erin dat hij zijn Verheerlijkt Lichaam opbouwt, het uitbreidt in het licht en de schoonheid, want juist in dit lichaam moet hij eens wonen en wacht hem onsterfelijkheid.
Teneinde dit te realiseren dient de mens kennis te hebben van de krachten van zijn hogere lichamen en hoe die onvergankelijke lichtkrachten van zijn hogere lichamen te manifesteren in zijn lagere lichamen (Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid).
Het leven van Jezus en de woorden die hij sprak, onthullen dat hij al deze kennis bezat. Hij had zodanig gewerkt dat hij erin geslaagd was om zijn verheerlijkt lichaam te vormen. Juist dit was het lichaam waarin hij verscheen voor zijn discipelen op de berg Tabor. “Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.”
Dit is een verschijnsel van spirituele oorsprong, maar werd manifest in het fysieke. Gezien de onderlinge verbindingen die er bestaan tussen de verschillende lichamen van de mens, kan in bepaalde omstandigheden het innerlijk licht en de pracht van een mens vanuit zijn Hoger Zelf zich materialiseren door zijn fysiek lichaam heen.
In deze cursus geven we veel inzicht, kennis en methoden om een daadwerkelijk begin te maken met dit schitterende materialisatie- en geboorteproces. Daarnaast zullen de spirituele transmissies ons laten begrijpen en ervaren hoe het voelt als dit belangrijke proces meer vorm krijgt.

Cursusduur: 6 middagen
Data: 29 november, 6 en 20 december 2019, 4, 10 en 17 januari 2020.
Van 13.15 - 16.30 uur.
Uitwisseling: € 65,- per middag.

Locatie: Onze praktijkruimte temidden van onze Tuinen.

Bij aanmelding voor deze cursus ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

Terug naar pagina "Cursussen"