Cursussen van de Gouden Tijd
e Gouden Tijd geeft diverse cursussen om hiermee tegemoet te komen aan de vraag van steeds meer mensen om een bevrijdinggevende (bewustzijns)groei naar een grotere liefde en een stralender licht.

Wat ons het diepst raakt en ontroert is de mogelijkheid van mensen om Liefde te zijn.
Uiteindelijk is er geen groter verlangen dan om weer samen te vallen met onze eigen Goddelijke essentie, ons Goddelijke Thuis.
Iedere stap die een mens zet dichter naar zijn Goddelijke oorsprong toe, is een gezegende stap voor hemzelf, voor de ander, voor de wereld en zelfs voor de kosmos.

De volgende cursussen staan gepland:

1.

Cursus “De Goddelijke Moeder”

Met o.a.: De Goddelijke Moeder, de Shekina, Draken en hun Scheppingsenergieën, de Elohim, Lady Gaia, Moeder Aarde.
Wie/wat is de Goddelijke Moeder.
Men zal in verbinding worden gebracht met de Goddelijke Moeder zodat je haar kan ervaren; hoe Zij voelt, hoe Zij contact met je wil maken, hoe zeer Zij je liefheeft en wil helpen en begeleiden en tot steun wil zijn op deze moeilijke planeet.
De Goddelijke Moeder en haar Draken en hoe kom je in contact met Draken.
De gevolgen van een wereld waarin de Goddelijke Moeder niet meer goed voelbaar is. Heling op deze gevolgen door de Goddelijke Moeder.
De relatie van de Goddelijke Moeder met de Hemelse Vader.
Leren scheppen met de Goddelijke Moeder en haar Draken.
Ervaren van en leren werken met de Shekina.
Data cursus: 22 maart, 5 april, 19 april, 26 april, 10 mei en 24 mei 2019.
Deze cursus is ook heel geschikt voor mensen die al eerder deze cursus hebben gegaan. Er zal dan namelijk nog meer verdieping komen en ook een nog dieper contact met de Goddelijke Moeder en de Draken.
Uitwisseling: € 375,- bij betaling in één keer, of je betaalt € 65,- per keer.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Meer informatie...>>


Themamiddagen (13.00 tot 16.30 uur):

1.

Themamiddag: “Opstandingsenergie”

Met o.a.: De Heilige Geest, de Christus Energie, de Goddelijke Geest.
9 april. Van 13.15 – 16.30 uur.
Uitwisseling: € 65,-.

De Opstandingsenergie is een diepgaande regenererende energie die zó puur en krachtig is dat zij alles in de mens en in de natuur kan vernieuwen. Yeshua toonde zijn vernieuwde lichaam, ook wel het Verheerlijkt Lichaam genoemd, op de berg Tabor aan enkele van zijn discipelen.
Ook in de Natuur zien wij deze kracht aan het werk als het lente wordt.
De mens beschikt, welliswaar nog in een latente vorm, ook over dit Verheerlijkt Lichaam en hij is, net als Yeshua, in staat om dit Lichaam te ontwikkelen indien hij beschikt over het juiste bewustzijn en de juiste kennis.
Op deze middag gaan we contact maken met de sublieme krachten zoals de Heilige Geest en de Christusenergie die een begin zullen maken om het Opstandingslichaam in je tot leven te wekken.
Je zult dan contact kunnen maken met je eigen opstandingslichaam en deze verder kunnen ontwikkelen teneinde de sublieme krachten ervan te integreren in je subtiele lichamen en je fysieke lichaam.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

   
2. "Persoonlijke themamiddag"
Dit is een middag waarin je veel persoonlijke aandacht en hulp krijgt met betrekking tot een bepaald thema die je zelf hebt uitgekozen. Meerdere middagen zijn ook mogelijk.
Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit de volgende thema's:
Natuurwezens, de Elohim Engelen, Agartha, de Goddelijke Moeder, Draken, de Hemelse Vader (en/of enkele van zijn Geest-aspecten), de Goddelijke Geest, Yeshua en Maria Magdalena, de 4 Elementen, de geheimen van de Moeder Aarde, chakra's, het Hara-centrum (psychische stabiliteit, energie), Merlijn (vrouwelijke en mannelijke magie, het magisch innerlijk kind), de Indianen en het innerlijk kind, de Paradijs-Aarde, je innerlijke Bron, de Heilige Therese van Lisieux, Lemurische eenheid en dolfijnen, de Boom des Levens, de Zon (met o.a. hoe kan de Zon je helpen, het Hoger Zelf, je Solaire Lichaam, Zonne-Engelen), Evenwicht en heling van het mannelijk en vrouwelijk in jezelf.
Van 13.15 – 16.30 uur. Datum in overleg.
Uitwisseling: € 133,- .
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl
   

Wat gebeurt er precies op een cursus en themamiddag?
De cursussen en themamiddagen worden gehouden in onze praktijkruimte in onze Tuin, temidden van de Tuinen en natuurlijk spelen onze Tuinen die dag ook een belangrijke rol.
Op een cursus- en themadag zul je niet alleen waardevolle informatie en inzichten ontvangen over het thema, maar je zult er ook daadwerkelijk mee in verbinding worden gebracht.
D.m.v. spirituele transmissies (energie en informatie overdracht via ons) zullen deelnemers namelijk contact kunnen krijgen met de liefdevolle energieën en krachten van een keur van Hemelse Lichtwezens en Hemelse Krachten, afhankelijk van het thema, b.v. o.a. de Elohim, de Goddelijke Moeder en de Paradijs Aarde, die met ons en met de Tuinen zijn verbonden.
Het doel hiervan is dat je belangrijke ervaringen en doorbraken krijgt met het thema van die dag doordat b.v. de Elohim en Hemelse Lichtwezens je geestelijk in belangrijke mate zullen gaan openen en optrekken in een schitterende ambiance van Liefde en Licht en je diep verbinden met het thema van de dag, allemaal ter bevordering en verruiming van je bewustzijn en het openen van je innerlijke bronnen van liefde en licht. Deze dagen en cursussen zijn dus vooral toegespitst op de praktijk waarin je daadwerkelijk kunt ervaren hoe het is en voelt als je diep in contact komt met het levende thema van die dag.

Wat gebeurt er precies bij iedere Tuin?
De Tuinen kunnen worden vergeleken met "Poorten van Liefde en Licht" naar hogere dimensies van bestaan, waar veel meer harmonie en liefde is dan hier op aarde. De Liefdes- en Lichtkrachten die door die Poorten stromen zijn verankerd in de aarde door o.a. de Elohim.
De Tuinen zijn in staat om je te verbinden met je hogere multidimensionale lichamen van je ziel zoals bijvoorbeeld o.a. je Lemurisch Lichaam, je Hoger Zelf en je Goddelijke Geest.
Bij een aantal Tuinen zijn echter ook bepaalde Natuurwezens zoals Elfen, Trollen, Kabouters, Eenhoorns en Undines verbonden alsmede bepaalde Lichtmeesters als Merlijn, Peter Deunov, Mahavatar Babaji, de Heilige Therese van Lisieux, Maria Magdalena en Yeshua.
Ook zijn er bij bepaalde Tuinen Agarthanen (van het Midden Aarde Rijk Agartha zoals Telos, Posid en Shangri-La), Engelen en Aartsengelen verbonden die hun specifieke kwaliteiten en krachten toevoegen aan de Tuin en aan de mens die de Tuin bezoekt.
De Tuinen en hun lichtende en liefdevolle krachten zijn er voor iedereen, ongeacht (geestelijke) achtergrond, ervaring en kennis van de bezoeker.
Alle Tuinen staan onder hoge bescherming en zijn gelaagd, d.w.z. iedereen mag datgene ontvangen wat op dat moment bij hem/haar past en goed is. In de praktijk houdt dit in dat je rustig bij een Tuin kunt gaan zitten met een ontvangende houding en er zal een vredevol bewustwordingsproces en een lichtend bewustzijnsverruimingsproces worden opgestart.
Meestal verblijf je gemiddeld een half uur bij een Tuin, maar dat kan ook veel korter zijn als je voelt dat je toch naar een andere Tuin toe moet, omdat je innerlijke stem je zegt dat die Tuin op dit moment beter voor je is.