Cursussen van de Gouden Tijd
e Gouden Tijd geeft diverse cursussen om hiermee tegemoet te komen aan de vraag van steeds meer mensen om een bevrijdinggevende (bewustzijns)groei naar een grotere liefde en een stralender licht.

Wat ons het diepst raakt en ontroert is de mogelijkheid van mensen om Liefde te zijn.
Uiteindelijk is er geen groter verlangen dan om weer samen te vallen met onze eigen Goddelijke essentie, ons Goddelijke Thuis.
Iedere stap die een mens zet dichter naar zijn Goddelijke oorsprong toe, is een gezegende stap voor hemzelf, voor de ander, voor de wereld en zelfs voor de kosmos.

De volgende cursussen staan gepland:

   
1. Cursus “De Hemelse Vader”
Sinds een paar maanden is er bij ons een Krachtplek/Tuin voor de Goddelijke Moeder en nu is er ook sinds kort een Krachtplek/Tuin gecreëerd voor de Hemelse Vader. De twee eerste goddelijk/kosmische manifestaties uit de Kosmische AlBron van al het Leven.
In de liefde van de oermaterie van de Goddelijke Moeder komt het licht van de Goddelijke Vader tot leven. De Goddelijke Vader maakt zichtbaar wat allemaal leeft in de onpeilbare, vormloze liefde van de Goddelijke Moeder. De Hemelse Vader geeft o.a. functie, vorm, kleur, begrenzing en inzicht aan in de heilige energie van de Goddelijke Moeder. Hij maakt het onzichtbare zichtbaar, het eeuwige tijdelijk en het vormloze vormt zich. Uit de stilte laat Hij woorden ontstaan en krijgt het on(be)noembare een uitleg en een betekenis.
Cursus data: 12 januari, 26 januari, 9 februari en 23 februari 2019.
Van 13.15 – 16.30 uur.
Uitwisseling: € 250,- bij betaling in één keer, of je betaalt € 65,- per keer.
Meer informatie...>>
   
 
   
2. Cursus Matrix 5: “Het blootleggen van de diepere, verborgen achtergronden en de werkelijke betekenis van het Posthumanisme (transhumanisme) voor de mensheid”
De zeer snelle opkomst van kunstmatige intelligenties ten koste van de menselijke ziel.
Posthumanisme is nauw verwant aan het transhumanisme en is de studie, het geloof en de promotie van het idee dat de tegenwoordige menselijke vorm gelimiteerd is. De moderne mens zou volgens 'transhumanisten' 'verbeterd' of 'overstegen' moeten worden met behulp van zeer geavanceerde computer- en biotechnieken en cybernetica en zo overgaan tot het posthumanisme.
In deze cursus zullen wij de diepere achtergronden blootleggen van de ongewoon snelle ontwikkeling van de (onbewuste hang naar) kunstmatige intelligentie (transhumanisme) en de verstrekkende, negatieve consequenties hiervan voor de menselijke ziel.
In deze cursus zullen wij hulp ontvangen van de Paradijs Aarde die ons bewustzijn voor deze complexe en verstrekkende materie zal ondersteunen en tevens dieper zal openen voor een veel groter inzicht.
Cursus data: 18 januari, 1 februari, 15 februari, 1 maart en 8 maart 2019.
Van 13.15 – 16.30 uur.
Deze cursus is geschikt voor mensen die de eerste 4 matrix-cursussen hebben gevolgd.
Uitwisseling: € 295,- bij betaling in één keer, of je betaalt € 65,- per keer.
Meer informatie volgt.
   
 
   
3. Cursus “De Goddelijke Moeder”
Met o.a.: De Goddelijke Moeder, de Shekina, Draken en hun Scheppingsenergieën, de Elohim, Lady Gaia, Moeder Aarde.
Wie/wat is de Goddelijke Moeder.
Men zal in verbinding worden gebracht met de Goddelijke Moeder zodat je haar kan ervaren; hoe Zij voelt, hoe Zij contact met je wil maken, hoe zeer Zij je liefheeft en wil helpen en begeleiden en tot steun wil zijn op deze moeilijke planeet.
De Goddelijke Moeder en haar Draken en hoe kom je in contact met Draken.
De gevolgen van een wereld waarin de Goddelijke Moeder niet meer goed voelbaar is. Heling op deze gevolgen door de Goddelijke Moeder.
De relatie van de Goddelijke Moeder met de Hemelse Vader.
Leren scheppen met de Goddelijke Moeder en haar Draken.
Ervaren van en leren werken met de Shekina.
Data cursus: 22 maart, 5 april, 19 april, 26 april, 10 mei en 24 mei 2019.
Deze cursus is ook heel geschikt voor mensen die al eerder deze cursus hebben gegaan. Er zal dan namelijk nog meer verdieping komen en ook een nog dieper contact met de Goddelijke Moeder en de Draken.
Uitwisseling: € 375,- bij betaling in één keer, of je betaalt € 65,- per keer.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Meer informatie...>>
   
 


Themamiddagen (13.00 tot 16.30 uur):

1. Themamiddag: “De onuitputtelijke Bron van Christus”
Met o.a.: De Christus Energie, Yeshua, Maria Magdalena, Meester Peter Deunov, de Zon.
20 december. Van 13.15 – 16.30 uur.
Uitwisseling: € 15,-
Op deze lichtdag zullen we dieper ingaan op de Bron van de Christus. Waar kunnen we deze Bron precies vinden en op welke wijze kunnen we contact kunnen maken met deze onuitputttelijke Bron van Christus energie.
Er is een onlosmakelijke relatie tussen de Christus-energie, de (kosmische) mens en de kosmische Boom des Levens buiten de mens en Boom des Levens in de mens. Als we inzicht krijgen in deze schitterende relatie zullen we ons meteen veel meer geïnspireerd voelen om de Christus in onszelf en buiten ons zelf te gaan manifesteren. We zullen gaan ontdekken dat ieder mens de poorten in zich draagt om zich met de Christus te kunnen verbinden. Heel veel kennis en inzicht over deze materie is zelden of nooit vrijgegeven. Maar daar mag nu verandering in komen. Het is heel belangrijk dat de mens hierover veel meer inzicht krijgt zodat hij een zeer waardevolle bijdrage bijdragen kan gaan leveren aan een versnelling van zijn bewustzijn, zijn innerlijke vrede, maar ook aan wereldvrede.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl
   
 
   
2. "Persoonlijke themamiddag"
Dit is een middag waarin je veel persoonlijke aandacht en hulp krijgt met betrekking tot een bepaald thema. Meerdere middagen zijn ook mogelijk.
Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit de volgende thema's:
Natuurwezens, de Elohim Engelen, Agartha, de Goddelijke Moeder, Draken, de Hemelse Vader (en/of enkele van zijn Geest-aspecten), de Goddelijke Geest, Yeshua en Maria Magdalena, de 4 Elementen, de geheimen van de Moeder Aarde, chakra's, het Hara-centrum (psychische stabiliteit, energie), Merlijn (vrouwelijke en mannelijke magie, het magisch innerlijk kind), de Indianen en het innerlijk kind, de Paradijs-Aarde, je innerlijke Bron, de Heilige Therese van Lisieux, Lemurische eenheid en dolfijnen, de Boom des Levens, de Zon (met o.a. hoe kan de Zon je helpen, het Hoger Zelf, je Solaire Lichaam, Zonne-Engelen), Evenwicht en heling van het mannelijk en vrouwelijk in jezelf.
Van 13.15 – 16.30 uur. Datum in overleg.
Uitwisseling: € 133,- .
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl
   

Wat gebeurt er precies op een cursus en themamiddag?
De cursussen en themamiddagen worden gehouden in onze praktijkruimte in onze Tuin, temidden van de Tuinen en natuurlijk spelen onze Tuinen die dag ook een belangrijke rol.
Op een cursus- en themadag zul je niet alleen waardevolle informatie en inzichten ontvangen over het thema, maar je zult er ook daadwerkelijk mee in verbinding worden gebracht.
D.m.v. spirituele transmissies (energie en informatie overdracht via ons) zullen deelnemers namelijk contact kunnen krijgen met de liefdevolle energieën en krachten van een keur van Hemelse Lichtwezens en Hemelse Krachten, afhankelijk van het thema, b.v. o.a. de Elohim, de Goddelijke Moeder en de Paradijs Aarde, die met ons en met de Tuinen zijn verbonden.
Het doel hiervan is dat je belangrijke ervaringen en doorbraken krijgt met het thema van die dag doordat b.v. de Elohim en Hemelse Lichtwezens je geestelijk in belangrijke mate zullen gaan openen en optrekken in een schitterende ambiance van Liefde en Licht en je diep verbinden met het thema van de dag, allemaal ter bevordering en verruiming van je bewustzijn en het openen van je innerlijke bronnen van liefde en licht. Deze dagen en cursussen zijn dus vooral toegespitst op de praktijk waarin je daadwerkelijk kunt ervaren hoe het is en voelt als je diep in contact komt met het levende thema van die dag.

Wat gebeurt er precies bij iedere Tuin?
De Tuinen kunnen worden vergeleken met "Poorten van Liefde en Licht" naar hogere dimensies van bestaan, waar veel meer harmonie en liefde is dan hier op aarde. De Liefdes- en Lichtkrachten die door die Poorten stromen zijn verankerd in de aarde door o.a. de Elohim.
De Tuinen zijn in staat om je te verbinden met je hogere multidimensionale lichamen van je ziel zoals bijvoorbeeld o.a. je Lemurisch Lichaam, je Hoger Zelf en je Goddelijke Geest.
Bij een aantal Tuinen zijn echter ook bepaalde Natuurwezens zoals Elfen, Trollen, Kabouters, Eenhoorns en Undines verbonden alsmede bepaalde Lichtmeesters als Merlijn, Peter Deunov, Mahavatar Babaji, de Heilige Therese van Lisieux, Maria Magdalena en Yeshua.
Ook zijn er bij bepaalde Tuinen Agarthanen (van het Midden Aarde Rijk Agartha zoals Telos, Posid en Shangri-La), Engelen en Aartsengelen verbonden die hun specifieke kwaliteiten en krachten toevoegen aan de Tuin en aan de mens die de Tuin bezoekt.
De Tuinen en hun lichtende en liefdevolle krachten zijn er voor iedereen, ongeacht (geestelijke) achtergrond, ervaring en kennis van de bezoeker.
Alle Tuinen staan onder hoge bescherming en zijn gelaagd, d.w.z. iedereen mag datgene ontvangen wat op dat moment bij hem/haar past en goed is. In de praktijk houdt dit in dat je rustig bij een Tuin kunt gaan zitten met een ontvangende houding en er zal een vredevol bewustwordingsproces en een lichtend bewustzijnsverruimingsproces worden opgestart.
Meestal verblijf je gemiddeld een half uur bij een Tuin, maar dat kan ook veel korter zijn als je voelt dat je toch naar een andere Tuin toe moet, omdat je innerlijke stem je zegt dat die Tuin op dit moment beter voor je is.