Cursussen van de Gouden Tijd
e Gouden Tijd geeft diverse cursussen om hiermee tegemoet te komen aan de vraag van steeds meer mensen om een bevrijdinggevende (bewustzijns)groei naar een ruimer bewustzijn, een grotere liefde en een stralender licht.

Wat ons het diepst raakt en ontroert is de mogelijkheid van mensen om Liefde te zijn.
Uiteindelijk is er geen groter verlangen dan om weer samen te vallen met onze eigen Goddelijke essentie, ons Goddelijke Thuis.
Iedere stap die een mens zet dichter naar zijn Goddelijke oorsprong toe, is een gezegende stap voor hemzelf, voor de ander, voor de wereld en zelfs voor de kosmos.

De volgende cursussen, afstandsessies en themamiddagen staan gepland:

1.

"Ontmoetingen met de Paradijs Aarde"

Data: 4 juni en 16 juli 2019.
Tijd: van 13.15 uur tot 15.30 uur.
Uitwisseling: € 22,-.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl
Meer informatie >>

   
2. "Ontmoetingen met de Goddelijke Geest"

Data: 18 juni 2019.
Tijd: van 13.15 uur tot 15.30 uur.
Uitwisseling: € 22,-.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl
Meer informatie >>
   
3.

Cursus "Jouw Magische Bewustzijn met Merlijn"

Data: 25 t/m 27 juli 2019.
Tijd: van 13.15 uur tot 16.30 uur.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen in deze cursus:
• Leren samenwerken met Merlijn
• Je relatie met Moeder Aarde en de Moeder Godin
• Je relatie met je eigen hartenergie en de zuiverheid van je intenties, voorwaarden om contact te kunnen maken met Natuurwezens
• Je relatie met het vrouwelijke aspect in je zelf en de liefde van en voor de Moeder Godin.
• Het ontdekken en leren ontwikkelen van de Vrouwelijke Magie: Heldervoelendheid, helderziendheid, dieper aanvoelen van Natuurwezens en de natuur, heling van de natuur.
• Het ontdekken en leren ontwikkelen van de Mannelijke Magie:
Scheppingskracht op vreugdevollewijze leren inzetten, alles in je leven nieuw maken - het oude transformeren, leren scheppen met het Licht, de Schoonheid en de Heelheid.
Ontdekken van en leven vanuit je eigen Magisch Innerlijk Kind (niet hetzelfde als je innerlijk kind). Leren leven, werken en spelen vanuit de betovering, de vreugde en de onschuld van het Magisch Innerlijk Kind.
• De resonanties van je basischakra bepalen de kwaliteit van je manifestatiekracht op aarde.

Uitwisseling: € 185,- bij betaling in één keer, of je betaalt € 65,- per keer.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

   
4.

Themamiddag "De Geheimen van de Zon"

Onderwerpen die o.a. aan bod komen in deze middag:
• De geheimen van de stralen van de Zon
Je Hoger Zelf leeft in de Zon
De Zonnegeest en de Zonne Logos
De Christus manifesteert zich via de Zon
Je Soliare Lichaam
De genezende krachten van de Zon
Intelligente beschavingen in de Zon

Data: 30 juli 2019.
Tijd: van 13.15 uur tot 15.30 uur.
Uitwisseling: € 65,-.
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

   
5.

"Afstandsessies"

Uitwisseling voor een afstandsessie:
€ 33,-.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

Thema's en data:

"De Heilige Geest"

Data: 6 juni 2019.
Tijd: van 20.00 uur tot 20.45 uur.

"Zuiveringen en bevrijding op het basischacra, miltchakra en de zonnevlecht"
Data: 11 juni 2019.
Tijd: van 20.00 uur tot 20.45 uur.

"Sefira Kether, de Bron van alle leven voor dit melkwegstelsel en de Hayoth Ha Kadosch, de Heilige Levende Schepselen oftewel de Engelen van de 4 Elementen"
Data: 19 juni 2019.
Tijd: van 20.00 uur tot 20.45 uur.

"Agartha, het Midden-Aarde Rijk van Eenheid, Vrede en Liefde"
Data: 25 juni 2019.
Tijd: van 20.00 uur tot 20.45 uur.

"De Christus Energie"
Data: 3 juli 2019.
Tijd: van 20.00 uur tot 20.45 uur.

"De Goddelijke Geest"
Data: 17 juli 2019.
Tijd: van 20.00 uur tot 20.45 uur.

"De Shekina, het Goddelijk Vrouwelijke in Moeder Aarde in relatie tot jouw buikbewustzijn"
Data: 23 juli 2019.
Tijd: van 20.00 uur tot 20.45 uur.

"De Paradijs Aarde"
Data: 29 juli 2019.
Tijd: van 20.00 uur tot 20.45 uur.

   
6. "Persoonlijke themamiddag"
Dit is een middag waarin je veel persoonlijke aandacht en hulp krijgt met betrekking tot een bepaald thema die je zelf hebt uitgekozen. Meerdere middagen zijn ook mogelijk.
Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit de volgende thema's:
Natuurwezens, de Oneindigen, Agartha, de Goddelijke Moeder, Draken, de Hemelse Vader (en/of enkele van zijn Geest-aspecten), de Goddelijke Geest, Yeshua en Maria Magdalena, de 4 Elementen, de geheimen van de Moeder Aarde, chakra's, het Hara-centrum (psychische stabiliteit, energie), Merlijn (vrouwelijke en mannelijke magie, het magisch innerlijk kind), de Indianen en het innerlijk kind, de Paradijs-Aarde, je innerlijke Bron, de Heilige Therese van Lisieux, Lemurische eenheid en dolfijnen, de Boom des Levens, de Zon (met o.a. hoe kan de Zon je helpen, het Hoger Zelf, je Solaire Lichaam, Zonne-Engelen), Evenwicht en heling van het mannelijk en vrouwelijk in jezelf.
Van 13.15 – 16.30 uur. Datum in overleg.
Uitwisseling: € 133,- .
Locatie: Onze praktijkruimte te midden van onze Tuinen.
Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl

Wat gebeurt er precies op een cursus en themamiddag?
De cursussen en themamiddagen worden gehouden in onze praktijkruimte in onze Tuin, temidden van de Tuinen en natuurlijk spelen onze Tuinen die dag ook een belangrijke rol.
Op een cursus- en themadag zul je niet alleen waardevolle informatie en inzichten ontvangen over het thema, maar je zult er ook daadwerkelijk mee in verbinding worden gebracht.
D.m.v. spirituele transmissies (energie en informatie overdracht via ons) zullen deelnemers namelijk contact kunnen krijgen met de liefdevolle energieën en krachten van een keur van Hemelse Lichtwezens en Hemelse Krachten, afhankelijk van het thema, b.v. o.a. de Elohim, de Goddelijke Moeder en de Paradijs Aarde, die met ons en met de Tuinen zijn verbonden.
Het doel hiervan is dat je belangrijke ervaringen en transformaties krijgt met het thema van die dag doordat b.v. de Oneindigen en Hemelse Lichtwezens je geestelijk in belangrijke mate zullen gaan openen en optrekken in een schitterende ambiance van Liefde en Licht en je diep verbinden met het thema van de dag, allemaal ter bevordering en verruiming van je bewustzijn en het openen van je innerlijke bronnen van liefde en licht. Deze dagen en cursussen zijn dus vooral toegespitst op de praktijk waarin je daadwerkelijk kunt ervaren hoe het is en voelt als je diep in contact komt met het levende thema van die dag.

Wat gebeurt er precies bij iedere Tuin?
De Tuinen kunnen worden vergeleken met "Poorten van Liefde en Licht" naar hogere dimensies van bestaan, waar veel meer harmonie en liefde is dan hier op aarde. De Liefdes- en Lichtkrachten die door die Poorten stromen zijn verankerd in de aarde door o.a. de Elohim.
De Tuinen zijn in staat om je te verbinden met je hogere multidimensionale lichamen van je ziel zoals bijvoorbeeld o.a. je Lemurisch Lichaam, je Hoger Zelf en je Goddelijke Geest.
Bij een aantal Tuinen zijn echter ook bepaalde Natuurwezens zoals Elfen, Trollen, Kabouters, Eenhoorns en Undines verbonden alsmede bepaalde Lichtmeesters als Merlijn, Peter Deunov, Mahavatar Babaji, de Heilige Therese van Lisieux, Maria Magdalena en Yeshua.
Ook zijn er bij bepaalde Tuinen Agarthanen (van het Midden Aarde Rijk Agartha zoals Telos, Posid en Shangri-La), Engelen en Aartsengelen verbonden die hun specifieke kwaliteiten en krachten toevoegen aan de Tuin en aan de mens die de Tuin bezoekt.
De Tuinen en hun lichtende en liefdevolle krachten zijn er voor iedereen, ongeacht (geestelijke) achtergrond, ervaring en kennis van de bezoeker.
Alle Tuinen staan onder hoge bescherming en zijn gelaagd, d.w.z. iedereen mag datgene ontvangen wat op dat moment bij hem/haar past en goed is. In de praktijk houdt dit in dat je rustig bij een Tuin kunt gaan zitten met een ontvangende houding en er zal een vredevol bewustwordingsproces en een lichtend bewustzijnsverruimingsproces worden opgestart.
Meestal verblijf je gemiddeld een half uur bij een Tuin, maar dat kan ook veel korter zijn als je voelt dat je toch naar een andere Tuin toe moet, omdat je innerlijke stem je zegt dat die Tuin op dit moment beter voor je is.