Doel Kracht Tuinen
e Tuinen zijn een geschenk voor de mensheid.

De Oneindigen, de Schepper Engelen, verklaren het effect van de Tuinen op de mens en de wereld.

1. Het werkt trilling-verhogend
2. Bewustzijnsverruimend
3. Er gaan permanent golven van harmonie, eenheid, Nieuwe Tijdsenergieën en liefde door de astrale en mentale velden heen en ook door de Aarde.
4. De Tuinen werken als een transformator; ze zetten lagere energieën om in hogere energieën.
5. Ze werken als ankerpunten voor de Nieuwe Tijds energieën en de Nieuwe Aarde.
6. Ze trekken nieuwe Stromingen aan vanuit de Kosmos voor de aarde en haar bewoners.
7. Ze zijn heel heilzaam voor Natuurwezens en moeder Aarde.
8. Mensen gaan meer open staan voor de diverse soorten Rijken (Natuurrijken, Engelenrijken, Midden-Aarde Rijken, Kosmische Rijken).
9. Mensen willen meer doen aan zelftransformatie zoals de Aarde dit ook wil en ook doet.
10. Mensen halen Hemelse nectar uit de Tuinen waarmee zij honing gaan maken.
11. Oude dogmatische patronen worden meer losgelaten en mensen beginnen de ander veel meer te zien als een broeder en zuster. De scheidingslijnen die wij hebben bedacht vallen steeds meer weg.
12. Er komen meer mensen die zich niet meer vast willen houden aan die scheidingslijnen en zich meer willen geven voor de eenheid.
13. Iedere Tuin bij ons en bij iemand anders die zo’n Tuin heeft gekregen werkt dus mee aan dit alles.
14. Meer mensen staan open staan voor zelfrealisatie.
15. Dit alles helpt Moeder Aarde enorm in haar evolutie proces.
16. Dit alles heeft ook een heilzame invloed op kinderen die dit veel meer als vanzelfsprekend in hun systeem opnemen.
17. De evolutie van Natuurwezens wordt hiermee geholpen.
18. Het is een enorme verrijking voor alle Rijken die allemaal bewust met elkaar samenwerken. Dat maakt dat mensen gaan beseffen dat er enorme liefdevolle samenwerkingsverbanden zijn en dat dit zichtbaar en voelbaar wordt in de Tuinen en de sessies.
19. Mensen gaan door de Tuinen met sprongen vooruit, omdat het zo dicht bij hun komt.
20. Er komt bij mensen een groeiend besef van het belang van het dienen voor het groter belang i.p.v. alleen het dienen van het kleine eigenbelang.

Bezoeken krachtplaats
Voor openingstijden van de Tuinen klik hier.
Voordat je onze krachtplaats bezoekt verzoeken wij je om onze huisregels te lezen.