Doel Tuinen
e Tuinen zijn een geschenk voor de mensheid en geschonken door de Hoeders van de mensheid, waaronder Yeshua (Jezus).

De Krachtplaats staat onder toezicht en leiding van Yeshua, de Elohim, de Intelligentie van de Tuin en de Aartsengelen Rafaël, Mikhaël en Metatron.
De Krachtplaats staat ook onder bescherming van Melchizedek.

Alhoewel er veel meer Lichtmeesters en Lichtmeesteressen, Engelen en Aartsengelen verantwoordelijk zijn voor de tuinen van De Gouden Tijd, draagt de Krachtplaats als 2e naam "De Tuinen van Yeshua".
De reden hiervoor is dat Yeshua via de Tuinen de mensen wil uitnodigen om een diepere verbinding aan te gaan met zijn Liefde, met de Liefde van Christus en de Liefde van de Vader/Moeder God.

Jezus verkiest zijn oorspronkelijke naam Yeshua (spreek uit Jeshua) boven die van Jezus, omdat de naam Jezus erg beladen is en ook omdat de naam Jezus een Griekse/Engelse vervoeging is van zijn oorspronkelijke Hebreeuwse naam.
Yeshua is zijn oorsponkelijke naam zoals hij die droeg in zijn aardse leven. Yeshua vindt ook dat deze naam hem dichter bij de mensen brengt in plaats dat hij ergens ver weg wordt geplaatst. Hij wil een vriend en een broeder voor iedereen zijn.

De Elohim verklaren het effect van de Tuinen op de mens en de wereld.

1. Het werkt trilling-verhogend
2. Bewustzijnsverruimend
3. Er gaan permanent golven van harmonie, eenheid, Nieuwe Tijdsenergieën en liefde door de astrale en mentale velden heen en ook door de Aarde.
4. De Tuinen werken als een transformator; ze zetten lagere energieën om in hogere energieën.
5. Ze werken als ankerpunten voor de Nieuwe Tijds energieën en de Nieuwe Aarde.
6. Ze trekken nieuwe Stromingen aan vanuit de Kosmos voor de aarde en haar bewoners.
7. Ze zijn heel heilzaam voor Natuurwezens en moeder Aarde.
8. Mensen gaan meer open staan voor de diverse soorten Rijken (Natuurrijken, Engelenrijken, Midden-Aarde Rijken, Kosmische Rijken).
9. Mensen willen meer doen aan zelftransformatie zoals de Aarde dit ook wil en ook doet.
10. Mensen halen Hemelse nectar uit de Tuinen waarmee zij honing gaan maken.
11. Oude dogmatische patronen worden meer losgelaten en mensen beginnen de ander veel meer te zien als een broeder en zuster. De scheidingslijnen die wij hebben bedacht vallen steeds meer weg.
12. Er komen meer mensen die zich niet meer vast willen houden aan die scheidingslijnen en zich meer willen geven voor de eenheid.
13. Iedere Tuin bij ons en bij iemand anders die zo’n Tuin heeft gekregen werkt dus mee aan dit alles.
14. Meer mensen staan open staan voor zelfrealisatie.
15. Dit alles helpt Moeder Aarde enorm in haar evolutie proces.
16. Dit alles heeft ook een heilzame invloed op kinderen die dit veel meer als vanzelfsprekend in hun systeem opnemen.
17. De evolutie van Natuurwezens wordt hiermee geholpen.
18. Het is een enorme verrijking voor alle Rijken die allemaal bewust met elkaar samenwerken. Dat maakt dat mensen gaan beseffen dat er enorme liefdevolle samenwerkingsverbanden zijn en dat dit zichtbaar en voelbaar wordt in de Tuinen en de sessies.
19. Mensen gaan door de Tuinen met sprongen vooruit, omdat het zo dicht bij hun komt.
20. Er komt bij mensen een groeiend besef van het belang van het dienen voor het groter belang i.p.v. alleen het dienen van het kleine eigenbelang.

Bezoeken krachtplaats
Voor openingstijden van de Tuinen klik hier.
Voordat je onze krachtplaats bezoekt verzoeken wij je om onze huisregels te lezen.