Huisregels voor het bezoeken van de Krachtplaats
ij willen je verzoeken om kennis te nemen van onze huisregels alvorens je de Krachtplaats bezoekt.

• De Krachtplaats is een stilteplek, een gewijde plek. Andere mensen kunnen in de tuinen zijn en kunnen in gebed zijn, mediteren of in een genezingsproces of geestelijk proces verkeren. Hard praten, schreeuwen of lawaai maken op de Krachtplaats is dan ook niet toegestaan.

• De natuurwezens zijn nog wel een beetje schuw en voorzichtig. Ook voor hen is het wennen dat zij nu meer in contact mogen komen met mensen. Als men zich innerlijk als een kind kan voelen dan zullen zij daar snel op reageren en contact met je zoeken.

• Wij werken vanuit de intentie van respect en onvoorwaardelijke liefde. Wij willen harmonie en vreugde scheppen. Wij verwachten dat bezoekers ook met deze intentie naar ons centrum komen.

• Er mag getrommeld worden bij de Indianen Tuin, maar voordat hier mee wordt begonnen kun je eerst bij ons informeren wanneer hiervoor een geschikt moment is.

• De tuinen liggen rond ons huis. Graag rekening houden met onze privacy.

• Neem zelf eventueel paraplu, dekentje, kussentje en drinken mee.
Er staan stoelen in de Tuinen.

• Kinderen zijn natuurlijk van harte welkom, echter alleen op vastgestelde dagen. Mail ons voor deze data.Onder de 17 jaar graag onder begeleiding. Kinderen mogen niet dwars door de tuinen rennen, bloemen plukken of beschadigen of andere gasten storen.
In onze tuin staan speeltoestellen van onze kinderen. Kinderen die onze tuin bezoeken mogen helaas niet op de speeltoestellen.

• Er liggen soms kristallen in de Tuinen. Graag laten liggen s.v.p. Deze kristallen liggen daar met een bepaald doel voor de Tuinen of voor hun genezing en/of zijn in voorbereding/ontwikkeling voor hun taak.

• Het is niet toegestaan honden of andere dieren mee te nemen op de Krachtplaats.

• Het is niet toegestaan alcohol te nuttigen, te roken of drugs te gebruiken op de Krachtplaats.

• Het is niet toegestaan te channelen of magisch werk in welke vorm dan ook te verrichten op de krachtplekken. De tuinen zijn door ons, Moeder Aarde en de Natuurwezens, de Engelen, Lichtmeesters en de Elohim op de gewenste trilling gebracht en voorzien van specifieke poorten, vortexen, (licht)codes en lichtkrachten die nu wenselijk zijn. Verstoring hierin leidt tot schade van de krachtplekken.

• Aanstotend gedrag en afwijkend psychisch gedrag, anders dan normaal, zal niet worden geaccepteerd. Wij verwachten van de bezoekers een gezond en evenwichtig gedrag. Indien er sprake is van psychische storingen als gevolg van een psychische ziekte en de persoon juist om die reden hulp zoekt op de Krachtplaats is er sprake van een andere situatie.

• Wij raden aan om alleen de Krachtplek te bezoeken en/of deel te nemen aan de workshops wanneer er voldoende emotionele stabiliteit is in je leven. Alhoewel de Krachtplaats en de geestelijk begeleiders zich aanpassen aan de mate waarin je de dingen kunt verwerken, kunnen de energieën dermate hoog zijn dat er bij emotionele/psychische instabiliteit erg veel los kan komen bij een bezoeker/deelnemer. Symptomen kunnen hierdoor tijdelijk verergeren, zodanig dat de ware essentie aan het licht komt. Dit kan voor sommigen te heftig zijn. Wij raden geïnteresseerden met psychose-gevoeligheid af om de Krachtplek te bezoeken en/of deel te nemen aan de workshops. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele emotionele en fysieke consequenties die voortkomen uit deelname. Wel staan wij altijd open voor begeleiding in persoonlijke processen. Als er sprake is van (psychisch) medische klachten, dan wordt er altijd sterk aangeraden een arts te bezoeken.