Melchizedek live sessies

elchizedek heeft zijn vrede neergelegd in de Hartchakra Tuin, de Tuin van Licht en Vrede en de Moeder Aarde Tuin. Tevens is hij de beschermer van alle Tuinen.
Melchizedek is een LiefdesVorst van Vrede.

"Iedere dag werk ik, om poorten in jullie zielen te ontsluiten, zodat de liefdevolle Geest kan gaan stromen.

Ik spreek tot de bomen. Zij verstaan mij.
Ik spreek tot de vogels. Zij verstaan mij.
Ik spreek tot de zee. Zij verstaat mij.
Ik spreek tot de engelen. Zij verstaan mij.
Ik spreek met heel mijn hart tot de mensen. Maar zij verstaan mij niet.

Dus werk ik om kanalen van liefde en vrede in jullie te openen, zodat jullie Goddelijke Geest mijn boodschappen van liefde, vrede en vreugde kan doorgeven aan jullie menselijke bewustzijn.

Want jullie Geest hoort mij altijd.
Begrijpt mij altijd.
Leeft altijd in Eenheid met mij.

Ik werk al duizenden jaren aan het openen van deze kanalen.
De menselijke natuur is weerbarstig en biedt veel tegenstand.
Maar ik werk door.
Ik ben altijd dienstbaar aan jullie, lieve mensenzielen, lieve broeders en zusters.

Eens komt de tijd dat jullie mijn boodschappen verstaan en begrijpen.
En dat jullie mijn Vredesrijk zullen zien.

Jullie zijn zo prachtig, dat het meer dan de moeite waard is om al dat werk voor jullie te verzetten.
Graag ga ik dus door met dit werk.
Graag ben ik dienstbaar aan jullie.

Jullie leven allemaal in mijn hart.
Ik draag jullie allemaal in mijn bewustzijn.

Ook in 2016."

Melchizedek, Vredesvorst van de Aarde.

 

Laatste nieuws:
Melchizek heeft ons laten weten dat Hij de live uitzendingen voorlopig even stopzet. De reden waarom Hij dit doet heeft te maken met een nieuw geestelijk traject waarin Hij ons gaat brengen. Deze geestelijke scholing zal nog meer ten goede gaan komen aan Zijn werk welke Hij via ons wil brengen aan mensen.
Zodra de uitzendingen weer worden opgestart laten we dat jullie natuurlijk meteen weten.

Een live sessie met Melchizedek
Melchizedek kiest ervoor om de overdracht van zijn energie plaats te laten vinden via onze Godsvonk en ons Hoger Zelf naar en via onze aura en ogen. De ogen zijn een brugfunctie tussen binnen- en buiten wereld, tussen hemel en aarde.
Daarnaast vindt er door ons een stilte meditatie plaats, met gesloten ogen, waarbij er een overdracht van hemelse energieën plaatsvindt, van het universele Melchizedek bewustzijn naar jouw bewustzijn.

Hoe gaat het in z'n werk?
Tijdens een live webcast en live sessie kun je je open stellen voor de vrede van Melchizedek. Je hoeft er niets speciaals voor te doen. Het werkt het beste voor je als het tijdens de uitzending stil is om je heen en als je je goed kunt concentreren op dat wat je gaat ontvangen.
Ga ontspannen voor het beeldscherm zitten en stel je open voor dat wat er komen gaat.
Het helpt als je je aan het begin afstemt op het gouden hart.
Een sessie duurt gemiddeld 25 minuten.

Voor meer informatie en datums live sessies zie onze website over Melchizedek:

www.hartvanvrede.nl

Wie is Melchizedek?
We weten uit de Bijbel dat hij koning was te Salem (deze plaats werd later Jeruzalem genoemd) en priester van de Allerhoogste God en hij had een ontmoeting met Abraham die zojuist zijn vijanden had overwonnen. (Genesis 14:18-21)

Melchizedek behoort tot een orde van schitterende en lumineuze lichtwezens; de Melchizedek Zonen, die niet tot het menselijk ras behoren en ook niet tot bijvoorbeeld de engelenorden, maar een geheel eigen orde zijn. God heeft vele orden en lichtwezens gecreëerd en de Melchizedeks zijn daar één van.

Het zijn uiterst liefdevolle, wijze en machtige wezens die overal in het universum aan het werk zijn om het licht, de liefde en de vrede van God te verspreiden en zij handelen altijd in overeenstemming met de goddelijke bedoeling en de plannen die God heeft met een bepaald universum en bepaalde planeten.

De Melchizedeks bezitten alle macht, ze hebben de macht over de vier elementen, aarde, water, vuur en lucht, en over de materie. Ze bezitten alle kennis, hebben macht over het Woord en over goed en kwaad. Ze maken geen deel uit van de duale werelden, maar leven in de werelden van Eenheid en Vrede.

Melchizedek's missie
Melchizedek zal de komende tijd een belangrijke rol vervullen bij alle veranderingen die er gaande zijn en die nog zullen plaatsvinden op aarde. Zijn missie en opdracht is om vrede te brengen onder de mensen.
Hij wil liefde doen ontwaken in de mensheid, licht in de vorm van wijsheid laten stralen, mensen terugbrengen naar God en vrede brengen onder de mensen.

Melchizedek waakt over de evolutie van de mensheid en leidt de mensheid in overeenstemming met de plannen die God heeft met ons. Melchizedek is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van God op aarde. Hij neemt de beslissingen en verantwoordelijkheid betreffende de bestemming van de aarde.
Melchizedek heeft het vermogen om de orde te herstellen en om de mensen terug te leiden op hun weg naar God.