Het Midden-Aarde Rijk Agartha

et Midden-Aarde rijk Agartha werd in historische context vaak beschouwd als een mythe. In de literatuur en esoterische geschiedenis vinden we echter wel verslagen en boeken hierover terug.

Midden Aarde maakt zich nu meer kenbaar
In onze Kruinchakra Tuin en onze Telos Tuin bevinden zich poorten naar Midden-Aarde. Via deze poorten willen de Agarthanen zich meer manifesteren aan de mensen zodat de mensen hun eenheid en liefde zullen ervaren. Er zullen meer van deze poorten op aarde ontstaan die allemaal tot doel hebben om de mensheid op te trekken naar de eenheid. De eenheidskrachten van de Midden-Aarde Rijken en hun invloed zullen steeds meer toenemen en voelbaar worden op aarde. Ook zullen er wezens uit deze Rijken bij bepaalde gezinnen op aarde incarneren.

De legende over dit verborgen land in het centrum van de aarde is door de eeuwen heen steeds meer doorgedrongen. Vele beschavingen wisten en weten hiervan af.

Zo zeggen de overleveringen van de Navajo indianen en de Pueblo indianen dat de voorlopers van de mensheid uit het midden van de aarde kwamen. Deze binnen aarde werelden hadden contact met de mensen van op de aarde via een opening in de aarde in het hoge Noorden.

In oude geschriften van de Chinezen en de Eskimo’s wordt ook gesproken over een mensenras die in een paradijs leeft onder de aardkorst.

Over Quetzalcoatl, the grote avatar van de Azteken en Tolteken wordt gezegd dat hij meegenomen werd in een vliegende schotel en 8 dagen lang verbleef in de onderaardse rijken van de aarde.

De Egyptenaren maakten allerlei ingewikkelde tunnelstelsels die diep de aarde in gingen, en die gebruikt werden als dimensie poorten, om het Koninkrijk van Agartha te kunnen betreden.

In de Boeddhistische traditie wordt beweerd dat Agartha vele duizenden jaren geleden is ontstaan en dat de mensen die daar leven een wetenschap hebben die ver superieur is aan de onze.

Rama
In India is er het verhaal van Rama. Tussen 400 en 200 v. Chr. is de Ramayana geschreven door de wijze Valmiki. Het is een van de bekendste teksten uit India. De Ramayana bestaat uit 24.000 versen en 500 lange gedichten, en beschrijft het verhaal van prins Rama. Hierin wordt gezegd dat Rama een afgezant is van Agartha en dat hij arriveerde op een luchtvoertuig.

Tussen 1600 en 1900 verschenen er veel boeken en publicaties over de theorie van de holle aarde en ook over het bestaan van bevolkingen in het midden van de aarde. Voorbeelden hiervan zijn: Edmund Halley, John Cleves Symmes Jr. en McBride.

Alexandre Saint-Yves d'Alveydre
Een belangrijk pioneer en schrijver over dit onderwerp is Alexandre Saint-Yves d'Alveydre (1842-1909) met zijn boek "Mission de l’Inde en Europe, mission de l’Europe en Asie. La question du Mahatma et sa solution." In dit boek schrijft hij over Agartha en de regeringsvorm van deze beschaving genaamd Synarchie. Het begrip Synarchie is van Saint-Yves, maar gelijkaardige ideeën komen reeds in het begin van de zeventiende eeuw voor bij Tommaso Campanella (1568-1639), in diens boek Civitas Solis (De stad van de zon). Kernidee was een bestuurlijke leiding gebaseerd op spiritueel-sociale fundamenten, waarbij ingewijden en wijzen aan de top staan van die leiding.

Admiral Richard Byrd
In januari 1956 zou Admiral Richard Byrd van de Amerikaanse marine op expeditie zijn gegaan naar de Noordpool. Hij is daar door de holle ingang van de aarde naar de rijken van Agartha gegaan. Hij zou daar twee maanden in de onderaardse wereld zijn geweest. In maart kwam hij terug. Hij zegt daar een fantastische wereld te hebben gezien met een schitterende natuur. Ongeveer tegelijkertijd deed een Amerikaanse piloot David Bunger, een vergelijkbare ontdekking bij een ingang bij de Zuidpool.

Veel esoterische schrijvers zeggen dat de zogenoemde lichtmeesters met esoterische wijsheden nu in het koninkrijk van Agartha leven. Jezus zou zijn opleiding ook hebben gekregen vanuit Agartha.
De afgelopen jaren is er steeds meer informatie vrijgekomen over de Midden-Aarde Rijken via boeken en het internet.

Het koninkrijk van Agartha
De meeste planeten, manen en sterren zijn hol van binnen. Ook onze aarde is hol. Door de manier waarop een planeet gevormd wordt blijven de polen open. De aardkorst is ongeveer 1200 km. dik.
In de holle sfeer van de aarde bevindt zich een centrale zon. Het is een beetje een waterige zon die een prettig oranje-achtig licht geeft. Hierdoor is het aan de binnenkant van onze planeet nooit nacht.
De meeste planeten, manen en sterren zijn ook, net als de mens, multidimensionaal. Dit betekent dat je als mens niet alleen uit een 3 dimensionaal fysiek lichaam bestaat, maar tegelijkertijd ook meerdere andere subtielere lichamen hebt, met hogere dimensies. Hetzelfde geldt voor onze aarde.

In het binnenste van de aarde, in een andere dimensie, bestaat het Koninkrijk van Agartha.
Het koninkrijk van Agartha, of de federatie van Agartha, bestaat uit vele steden, meer dan 100.

Confederatie van Planeten
De verschillende rassen die in het binnenste van de holle aarde wonen zijn allemaal zeer ver spiritueel ontwikkeld en hebben een zeer ver gevorderde geavanceerde (licht-) technologie. Ze hebben hun werelden met prachtige natuur en kristallen steden tot een waar paradijs gemaakt. Deze hoog ontwikkelde beschavingen leven in broederschap en vrede met elkaar. Ze leven in harmonie met buitenaardse beschavingen, waar ze veelvuldig contact mee hebben. Ze maken dan ook deel uit van de Confederatie van Planeten. Ze kunnen zichzelf, maar ook hun ruimteschepen bijv. van dimensie veranderen, waardoor ze bijna altijd onzichtbaar zijn voor de mensen die aan de oppervlakte van de aarde leven. Ze leven in een wereld waar het altijd lente is. En waar mensen in vreugde met elkaar leven en zich altijd jong voelen.

Bibliotheek van Porthologos
Bijzonder is ook dat er in Agartha de “Bibliotheek van Porthologos” aanwezig is. Deze bibliotheek wordt ook wel de “Zaal der Archieven” genoemd. Deze bibliotheek bevat de gehele geschiedenis van de mensheid, maar ook de geschiedenis van alle dimensies en planeten. Deze kennis wordt niet bewaard in boeken, maar in kristallen die heel veel informatie kunnen opslaan. Je kunt zelf zien hoe de geschiedenis zich heeft afgespeeld, omdat de kristallen de opgeslagen beelden holografisch weergeven met realistische beelden. Er wordt beweerd dat de oppervlakte van deze bibliotheek 750 vierkante kilometer beslaat! De Agarthanen hebben dus een enorme kennis, die de onze verre overstijgt.
Voor zover bekend hebben de rassen die in de midden aarde rijken leven eerst zelf ook op de oppervlakte van de aarde geleefd.

Hyperborea
De eerste steden zijn gebouwd door de wezens van Hyperborea. Zij hebben de oudste stad van Agartha gemaakt: klein Shamballa. (niet te verwarren met groot Shamballa, het astrale centrum van de Grote Witte Lodge op aarde, dat zich bevindt in de Gobi woestijn).
Later kwamen daar de Lemurianen en de Atlantiërs bij. Toen hun werelden verdwenen en continenten ten onder gingen heeft een deel hun toevlucht gezocht in Midden Aarde.

Enkele grote steden zijn:
Rama
Deze stad ligt onder India in de buurt van Jaipur. Rama is gemaakt door de Lemurianen. Er wonen ongeveer 1 miljoen mensen. Ze maken gebruik van Lemurische technologie.

Shonsi
Shonshi ligt in Tibet, niet ver van de hoofdstad. Deze stad is ook gecreëerd door de Lemurianen. Er leven ongeveer ¾ miljoen mensen.
Shingwa (of Shingla)
Deze stad ligt in onder de Gobi woestijn op de grens van Mongolië en China. Deze stad is ook gebaseerd op de Lemuriaanse ideëen en technologie. Hier leven ook ongeveer ¾ miljoen mensen.

Telos
Telos ligt gedeeltelijk onder Mount Shasta in Californië en sterkt zich uit tot halverwege de berg. Een gedeelte ligt dus boven het aardoppervlak. Telos is ook een Lemuriaanse stad. De stad is verdeeld in 5 niveaus. Ze hebben hydroponische tuinen, waar ze hun voedsel verbouwen. Er leven ook dieren. Dieren leven hier in harmonie met de mensen en kennen geen agressie meer.

Posid
Posid ligt onder het Mato Grasso plateau in Brazilië. Deze stad is gemaakt door de Atlantiërs. Ten Noorden hiervan ligt nog een Atlanteaanse stad onder de Atlantische Oceaan, waar ook verschillende andere steden liggen. In Posid wonen 1.3 miljoen mensen.

Catharia
Catharia ligt onder de Egeische zee. Catharia is gebouwd door de Catharianen.

Ingangen naar Agartha
De aarde kent vele fysieke en astrale ingangen naar Agartha. Velen bevinden zich in de aarde, maar sommigen ook in de zee. Tunnels met ingangen naar Agartha zijn o.a. te vinden bij de Noord- en Zuidpool, Egypte, Tibet, Yucatan, Brazilië, Mongolië, India, Californië en in de Pyreneëen in Frankrijk.
Astrale ingangen bevinden zich o.a. in Mongolië, Bulgarije, Zuid-Frankrijk, Egypte en er is ook een astrale ingang in onze Kruinchakra Tuin en in onze Telos Tuin.

Melchizedek
Het koninkrijk van Agartha kent vele steden met verschillende gebruiken en ideeën, maar wat opmerkelijk is, is dat ze allemaal een zelfde spiritueel georiënteerde manier van leven hebben die gebaseerd is op het Onderricht van Melchizedek.
Er bestaan in het universum vele Melchizedeks, die als taak hebben het licht van God te brengen. Ze zijn uitvoerders van de wil van God. De Melchizedek van onze planeet draagt ons zonnestelsel en onze planeet en al het leven wordt door zijn bewustzijn belicht.
Melchizedek wordt door de Agarthanen gezien als degene die aan de top staat van de bestuurlijke piramide van de synarchie en ook als zodanig erkent en daarom wordt Agartha wel het Koninkrijk van Melchizedek genoemd.
In Telos is er een grote tempel gebouwd voor Melchizedek.

Ascensie
In het goddelijk plan ligt besloten dat de Agarthanen niet alleen hun pad van ascensie (bewustzijnsverruiming) kunnen gaan. De Agarthanen zullen dat samen met de mensen van de oppervlakte van de aarde moeten doen. In deze tijd van ascensie van de aarde zullen de Agarthanen vaker contact zoeken, bewust of onbewust, met ons mensen, om samen verder te kunnen evolueren. Belangrijke voorwaarde als je zelf contact wilt zoeken met de Agarthanen is dat je zuivere intenties hebt en positieve gedachten. Het pad van ascensie van de mensheid zullen we dus hand in hand met de Agarthanen gaan lopen.