Themadagen en Transmissies
e Gouden Tijd geeft Themadagen met Transmissies,Tuinmiddagen met Transmissies en Transmissie Sessies op afstand (ook met thema's).

Een themadag en een themamiddag, het woord zegt het al, staat in het teken van een thema. Bijvoorbeeld thema's als: de Liefdesstroom, de Goddelijke Geest, de Paradijs Aarde, Natuurwezens, Agartha, het Hoger Zelf, de Elohim, Moeder Aarde, Engelen, de Boom des Levens, de Zon, de Heilige Graal, etc.

Zo'n themadag duurt van 10.00 uur 's ochtends tot ongeveer 16.00 's uur middags met ingebrip van het bezoeken van Tuinen die bij het thema horen.
Een themamiddag duurt van 13.15 uur 's middags tot ongeveer 16.30 's uur middags met ingebrip van het bezoeken van Tuinen die bij het thema horen.
Een tuinmiddag met transmissie duurt van 13.15 uur 's middags tot 15.00 uur 's middags. Hierna kan men de Tuinen bezoeken. Bij een tuinmiddag met transmissie is de entreeprijs voor de Tuinen inbegrepen.
Transmissie Sessies op afstand (ook met thema's) duren gemiddeld een uur en worden vaak op een doordeweekse avond gegeven van 20.30 uur tot 21.30 gegeven of soms ook op zaterdagochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur.

De themadagen worden gehouden in onze praktijkruimte in onze Tuin, temidden van de Tuinen en natuurlijk spelen onze Tuinen die dag ook een belangrijke rol.
Op een themadag zul je niet alleen waardevolle informatie en inzichten ontvangen over het thema, maar je zult er ook daadwerkelijk mee in contact worden gebracht.
D.m.v. spirituele transmissies (energie en informatie overdracht via ons) zullen deelnemers namelijk contact kunnen krijgen met de liefdevolle energieën en krachten van een keur van Hemelse Lichtwezens die met ons en met de Tuinen zijn verbonden.
Het doel hiervan is dat je belangrijke ervaringen en doorbraken krijgt met het thema van die dag doordat Hemelse Lichtwezens je geestelijk in belangrijke mate zullen gaan openen en optrekken in een schitterende ambiance van Liefde en Licht, allemaal ter bevordering en verruiming van je bewustzijn.

Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl
Je krijgt dan van ons verdere informatie over de wijze van betaling en dergelijke.

Uitwisseling
Voor een themadag: € 88,-
Voor een themamiddag: € 55,-
Voor een tuinmiddag met transmissie: € 40,-
Voor een afstand transmissie sessie: € 22,-

Zie:
1. Themadagen

2. Tuinmiddag met Transmissie sessie
3. Transmissie Sessies op afstand

Data voor de Themamiddagen:

Een themamiddag duurt van 13.15 uur 's middags tot ongeveer 16.30 's uur 's middags met ingebrip van het bezoeken van Tuinen die bij het thema horen.

1.

"De Goddelijke Geest",
24 april.
Met o.a. de Goddelijke Geest, de Agarthanen van Shangri-La, de Zon.

De Goddelijke Geest is het ware thuis van de mens. De Goddelijke Geest is volmaakt en bezit dezelfde kwaliteiten als de Goddelijke Albron alwaar zij uit is voortgekomen. Uit liefde heeft de Goddelijke Geest werelden gecreëerd waarin delen van hemzelf zich konden manifesteren als een zelfstandig wezen en zo ontstond de Kosmische Ziel van de mens waarvan de hogere delen van de Ziel zich voornamelijk ophouden in sterren. Andere delen van die Kosmische ziel creëerden of verkenden laag-frequentere gebieden (materie) in de Schepping. Door het verkennen van de Ziel van al die werelden ontstond het zogenaamde multidimensionale lichaam van de mens. Het multidimensionale lichaam is ook wel een ander woord voor de Ziel. De Ziel heeft dus heel veel ervaringen opgedaan in de Schepping, niet alleen in hoogfrequente werelden, maar ook in verdichte werelden zoals onze aarde. De mens kan men dus terecht een kosmisch wonder noemen, een geweldig groot kosmisch wezen met in zich een bijna onuitputtelijke schatkamer aan ervaringen.

Dit betekent dat de mens, bijvoorbeeld op aarde, nog steeds op ieder moment onafscheidelijk is van zijn Ziel en ook van zijn Goddelijke Geest, ook al merkt hij daar misschien in het dagelijks leven niet altijd iets van. Want ook al denkt een mens weleens dat hij los staat van bijvoorbeeld zijn Geest, omdat hij zijn Geest niet voelt of ervaart, betekent dit niet dat dit ook daadwerkelijk zo is. Want hoe zou de mens kunnen leven zonder zijn Bron, zijn Geest, die hem dagelijks voedt met de Stroom van Goddelijk Leven die doorheen al zijn kosmische lichamen stroomt tot aan zijn fysieke lichaam toe? Die zijn hart laat kloppen en zijn longen doet ademen. Die hem de geweldige vermogens heeft gegeven van bijvoorbeeld liefde, van verwondering, van intelligentie, van creatiekracht, van nieuwsgierigheid, van mededogen, van goedheid, van de ouderliefde en van het offer.

In deze tijd op aarde staat de geïncarneerde ziel voor heel veel uitdagingen die dikwijls het uiterste van hem vergen. In een zeer rap tempo verandert de wereld en daarmee het bewustzijn van de mens en de individuele mens heeft grote moeite om dit allemaal bij te houden en goed te verwerken.
De (spirituele) menselijke persoonlijkheid ontdekt ook steeds meer dat hij niet langer alleen meer kan terugvallen op zijn Ziel omdat (diepe) verlangens, hoe subliem ook, en het terughalen van herinneringen uit mooie vorige levens uit zijn Ziel, vaak niet langer meer afdoende antwoord lijken te bieden. Nu kan je leven schraal aanvoelen, je bent misschien blasé, je bent een oude ziel geworden met heel veel levens achter je. Je herkent vanuit je ziel snel situaties, maar kan je ziel je werkelijk alle voldoening geven die je nu zoekt? De menselijke persoonlijkheid ontdekt dat hij iets essentieels mist in zijn leven, in zijn Ziel. Op dat moment kan hij ontvankelijk worden voor de Genadevolle Geest, zijn Goddelijke Bron, zijn Goddelijk Thuis.

De Geest kan je leven diep inspireren en je leven op een prachtige wijze vormgeven zodat je tot een veel grotere kwaliteit van leven komt. Je neemt alles anders waar vanuit de Geest, dit is de enige werkelijke en waarachtige visie. Je kunt heel veel problemen vermijden door je standpunt te verplaatsen naar het standpunt van de Geest. De Geest is volmaakt en dus weet je hoe je standpunt moet zijn in situaties in de buitenwereld.”
In deze middag zullen wij diepe ervaringen krijgen met de Goddelijke Geest en wij zullen ons ware thuis weer herinneren en terugvinden.

   
2.

"Jij bent Schepper",
Datum volgt.
Met o.a. de Elohim, de Paradijs-Aarde, Merlijn.

Je ware diepste essentie, je Goddelijke Geest, is volledig Eén met de Schepper, de Bron van Alliefde, Alwetendheid en Almacht. De Schepper heeft alles wat is gecreëerd. Dit betekent dat jij alles mee hebt gecreëerd vanuit je Goddelijke Geest en dat jouw ware wezen Goddelijk Scheppend is.
Omdat dit een van de kernkwaliteiten van je wezen is, schep je dus (vaak onbewust) voortdurend. Je schept met je gedachten, je gevoelens, met je emanaties, met je bewustzijn, want er is geen wezenlijke scheiding tussen jou als mens hier op aarde en je Goddelijke Geest. Er zijn hoogstens sluiers en blokkades die jou ervan weerhouden om veel meer scheppingskracht vanuit je Goddelijke Geest in je aardse leven te manifesteren en aldus de kwaliteit van je scheppingen te verhogen en ook daadwerkelijk te laten slagen.

Op de Hogere gebieden nemen jouw gedachten en gevoelens onmiddellijk vormen aan. Vormen die zichtbaar zijn in de astrale wereld, als het onbewuste “lagere” scheppingen zijn, en vormen die zichtbaar zijn in de Hogere gebieden van het Licht, als je mooie onbaatzuchtige gedachten en gevoelens hebt.
Of je het nu wil of niet, je bent dus voortdurend vormen en werelden aan het scheppen, omdat het de natuur van de mens is om te scheppen. Op je pad van bewustzijnsgroei is het fundamenteel om dit te beseffen en is het heel verrijkend als je weet wat je schept, hoe je schept en hoe je dus bewust kan leren scheppen, zodat je scheppingen heilzaam zijn voor jezelf en voor anderen.

Tijdens deze middag leer je meer over de scheppende kwaliteiten van jezelf, hoe je bewust kan scheppen en je idealen kan vormgeven hier op aarde. Ook worden er diepe zuiveringen gegeven aan je astrale en mentale lichamen en je ziel (blokkades en sluiers) door de Elohim en de Paradijselijke Energieën van de hoogfrequente Aarde (voor meer informatie over de paradijselijke aarde zie onze nieuwsbrief).
Ook wordt de Schepper in jou meer wakker gemaakt en leer je bewuster omgaan met je scheppingskwaliteiten. Je zult hierdoor sterker worden, evenwichtiger, zelfbewuster en meer verantwoordelijkheid nemen voor jouw bewuste en onbewuste scheppingen. Het geeft een enorme boost aan je groei in bewustzijn en je verbinding met je Goddelijke Geest, je scheppingspotentieel zal toenemen.

 

Deze sessies geven wij op afstand. In de Hogere Gebieden van Leven bestaat er geen tijd en ruimte, dus deze sessies op "afstand" werken even sterk als dat je bij ons bent in de praktijk.
De thema's zijn zeer divers.
Tijdens deze sessies zullen Hemelse Lichtwezens via ons zich met jou gaan verbinden en je aldus op deze wijze met het thema van dat moment verbinden en je gaan helpen met datgene waar het thema over gaat.

Deze sessies duren ongeveer 60 minuten. Het beste is dus om een uur te blijven zitten in verbinding met het thema.
De volgende dag krijg je van ons een kort verslag van de transmissie per email opgestuurd.

Als je wilt deelnemen hebben wij het volgende van je nodig:
1. Voornaam
2. Achternaam
3. Geboortedatum

Je kunt je voor deze sessies opgeven via ons e-mailadres info@degoudentijd.nl.
Je krijgt dan van ons verdere informatie over o.a. de wijze van betaling.

Uitwisseling voor een transmissie sessie: € 22,-

Data transmissie sessies: